«Γενικό σημαιοστολισμό στην πόλη των Αθηνών, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου της 21ης Νοεμβρίου 2021, ημέρας εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο από την Περιφέρεια Αθηνών (πάντα υπό το δεδομένο της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών) η γιορτή θα περιλαμβάνει τα εξής: