ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Απόδοση Συνδρομών στα Σωματεία την εισφορά του 0,20 Δ-ξη ΄Αρθρου 102 Ν.4387/16 με τροποποίηση ΄Αρθρο 41 Ν.4611/19

 


Με τις κατάλληλες οδηγίες και ενέργειες της Π.Ο.Α.Σ.Α. προβαίνουμε στην παρούσα διαμαρτυρία για την καθυστέρηση της καταβολής για τα έτη 2018,2019,2020 και 2021 
Η     Π.Ο.Α.Σ.Α. και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνει τα μέλη.