εφευρέθηκαν πριν εφευρεθούν τα αυτοκίνητα!
Ναι, είναι αλήθεια…