Είναι περίπου 100.000 οι δικαιούχοι σύνταξης που περιμένουν τα 
αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης που ξεκινάει και πάλι από την 
Τρίτη με την επάνοδο της τρόικας για να δουν τελικά ποιο θα είναι το 
ποσό της σύνταξης που θα πάρουν και ουσιαστικά παραμένουν 
εγκλωβισμένοι χωρίς να έχουν πραγματικό εισόδημα.