ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Ο ενανθρωπήσας Θεός

Το blogger " ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ σας εύχεται  

Χαρούμενα    Χριστούγεννα

Ο ενανθρωπήσας Θεός
Προς: Τον Φίλτατο Ανδρέα Μελεζιάδη και τους αναγνώστες του ΡκΜκ                     
     «Αυτὸς ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν» (Μ. Αθανάσιος). «Άνθρωπος γαρ εγένετο ο Θεὸς και Θεὸς ο άνθρωπος» (Ι. Χρυσόστομος).
    Κατά τον π. Γ. Μεταλληνό: «Δὲν υπάρχει ιστορικὰ άνθρωπος-Χριστός, αλλὰ Θεάνθρωπος. Η ένωση Θεού και ἀνθρώπου στο πρόσωπο Θεού-Λόγου είναι "ασύγχητη" μεν, ἀλλὰ καὶ "αδιαίρετη". Οι "λογικὲς" ερμηνείες του Προσώπου του Χριστού αποδεικνύονται παράλογες, διότι αδυνατούν να συλλάβουν με τη λογικὴ τό "ὑπερλογο" Η ἐκλογίκευση και η εκνομίκευση του μυστηρίου του Θεανθρώπου είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος του Χριστιανισμού στην ιστορία... Η θρησκευτικὴ (τυπολατρικὴ) συνείδηση εξαντλεί το νόημα των Χριστουγέννων στις τελετὲς και χάνει τον ἀληθινὸ σκοπό τους, που είναι η "υιοθεσία" (θέωση), "Ίνα την υιοθεσίαν ἀπολάβωμεν..." (Απ. Παύλος, Γαλ.4,5.