ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Η τελική κρίση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

 Τι σημαίνει πρακτικά η νέα τροπολογία Του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, Προέδρου της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
Επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
Τον Οκτώβριο του 2019 σε αρθρογραφία μου επ’ευκαιρία της δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν για τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του Ν.4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου) είχα γράψει μεταξύ άλλων:  «Από την πρώτη επισκόπηση της κρίσεως αυτής, θεωρούμε ότι μάλλον περιορίζονται δραστικώς χρονικά (πιθανόν από 1.7.15 έως 12.5.16) οι διεκδικήσεις αναδρομικών περικοπών συντάξεων, καθόσον με την κρίση αυτή (με ισχυρή μειοψηφία 12 συμβούλων και 2 παρέδρων), θεωρείται επαρκώς αιτιολογημένος ο επανυπολογισμός των καταβαλλομένων κυρίων και επικουρικών συντάξεων με τον ν. 4387/2016, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των ν. 4051 και 4093/2012.».