ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

25-9-2022 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τους κατοίκους ΙΡΙΩΝ και ΚΑΡΝΑΖΕΪΚΩΝ εορτάζοντας τον Αγ. Ιωάννη Θεολόγο


Τα ΄Ιρια - τα Καρναζέϊκα και τα περίχωρα αυτών κάθε χρόνο εορτάζουν τον ΄Αγ. Ιωάννη Θεολόγο στο Μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου    ( Α Υ Γ Ο  ) κατά την παράδοση ονομαζόμενο.
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου έγινε ο Εσπερινός με αρτοκλασίες των παρευρισκόμενων  από τον Ιερέα των Ιρίων  Αναστάσιο Ράπτη 


Το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο Μετά από τον εσπερινό έχει καθιερωθεί ένα μικρό πανηγύρι με παραδοσιακό τρόπο.