ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Αρχαιρεσίες του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας την 23η του Μηνός Μαΐου  2021 και ώρα 09.30 θα πραγματοποιήσει  Γενική Συνέλευση και  Αρχαιρεσίες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, η αναμονή των μελών του Συνδέσμου θα είναι σε ανοικτό χώρο ( Προαύλιο χώρο με σκίαστρα ) με όλα τα προβλεπόμενα λόγω Πανδημίας ( Αποστάσεις κ.λ.π ). Σε περίπτωση ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ θα επαναληφθούν την επομένη 30 Μαΐου 2021.  

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά  όπου έχουν το δικαίωμα να βάλουν από ένα (1) έως πέντε ( 5 ) Σταυρούς προτιμήσεως.

ΖΑΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΩΝΗ - ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΤΣΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ - ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά όπου έχουν το δικαίωμα να βάλουν από ένα (1) έως τρείς (3) Σταυρούς προτιμήσεως.

ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ( Π.Ο.Α.Σ.Α.) έχουν το δικαίωμα να βάλουν από ένα (1) έως (3) Σταυρούς προτιμήσεως.

ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος - ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

                                                                                                   Ναύπλιο 20 Μαΐου 2021

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΧΑΜΗΣ                                                                   ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΑΣ