Σύμφωνα με την παρακάτω ανάρτηση στο fb της ΕΑΑΣ Εύβοιας:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρ. 30 του νέου Νόμου 5018/23 , το ΜΤΣ θα χορηγήσει στους δικαιούχους ένα (1) έκτακτο μέρισμα ΜΤΣ, για το έτος 2022, με ημερομηνία καταβολής την 7 ΑΠΡ 2023.

Το υπόψη μέρισμα θα καταβληθεί χωρίς κρατήσεις και θα είναι ισότιμο του ακαθαρίστου καταβληθέντος για το μήνα ΜΑΡ 2023.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ.


ΠΗΓΗ :