ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για τις ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του για τις βαθμολογικές προαγωγές που η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ανακοινώνει ως παρακάτω. 

Λόγω COVID - 19  το γραφείο του  Συνδέσμου δεν λειτουργεί και ενημερώνει   με την παρούσα ανάρτηση  και στα e-mail των μελών για απ΄ ευθείας ενέργεια ο κάθε ενδιαφερόμενος. 
Π.Ο.Α.Σ.Α. Τελευταία ενημέρωση22/12/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253 21-10-2020
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 
Ένα δίκαιο αίτημα, μετά από παρέλευση 2ετίας, βρήκε τη λύση του με το άρθρο 34 του Ν.4760/20-ΦΕΚ Α΄, από 11-12-20. Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο:
 
'Αρθρο 34
Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας
Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών (Σ.Α.Ε.Α.) και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αντιπυράρχου, αντίστοιχα, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή του Επιπυραγού, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία ή καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, ή λόγω σωματικής ανικανότητας, προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή του Πυράρχου, αντίστοιχα, εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τους, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.