ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ. ,περί κατανομής των πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας


Ενημέρωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στα μέλη του. Ενσωματωμένη εικόνα
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
                         Τηλέφωνο : 210-5249884

Αθήνα,18 Απριλίου 2022  Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                              
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                              
                                                             
      ΠΡΟΣ  :

1. ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ 
2. ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Τάκη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ 
3. ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ 

     ΚΟΙΝ:
1. Τον  Πρόεδρο Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
2. ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαο ΧΑΡΔΑΛΙΑ
3. ΥΦΠΡΟΠΟ κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4. ΓΓ ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
5. Α/ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο κ.ΦΛΩΡΟ Κωνσταντίνο .
6. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο ΛΑΛΟΥΣΗ 
7. Α/ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ . 
8. ΠΟΑΣΥ 
9. ΠΟΑΞΙΑ
10. Ε.Α.Α.Σ.
11. Συνδέσμους – Ενώσεις Αποστράτων Σ.Α. Αρ. Πρωτ: 6496


ΘΕΜΑ : «Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ.  ,περί κατανομής των   πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας  .»

Σχετ: Το υπ’ αριθμ Φ.890/ 3/866  - Σ.62 από 14 Απριλίου 2022  έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο  Σκυλακάκη .

I.  Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ Θεόδωρο Σκυλακάκη, με θέμα την δίκαιη κατανομή των πόρων προερχόμενων από την κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ζητήθηκε η «δίκαιη κατανομή των πόρων»,  που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζεται κράτηση 4% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης , η οποία αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωριστά στο καθένα και αναλόγως του  Κλάδου που κάνει την προμήθεια, καθώς αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και άδικη συμπεριφορά προς τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και μερισματούχων του  Μ.Τ.Σ..

Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ. ,περί κατανομής των πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας


Ενημέρωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στα μέλη του. Ενσωματωμένη εικόνα
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
                         Τηλέφωνο : 210-5249884

Αθήνα,18 Απριλίου 2022  Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                              
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                              
                                                             
      ΠΡΟΣ  :

1. ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ 
2. ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Τάκη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ 
3. ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ 

     ΚΟΙΝ:
1. Τον  Πρόεδρο Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
2. ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαο ΧΑΡΔΑΛΙΑ
3. ΥΦΠΡΟΠΟ κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4. ΓΓ ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
5. Α/ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο κ.ΦΛΩΡΟ Κωνσταντίνο .
6. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο ΛΑΛΟΥΣΗ 
7. Α/ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ . 
8. ΠΟΑΣΥ 
9. ΠΟΑΞΙΑ
10. Ε.Α.Α.Σ.
11. Συνδέσμους – Ενώσεις Αποστράτων Σ.Α. Αρ. Πρωτ: 6496


ΘΕΜΑ : «Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ.  ,περί κατανομής των   πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας  .»

Σχετ: Το υπ’ αριθμ Φ.890/ 3/866  - Σ.62 από 14 Απριλίου 2022  έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο  Σκυλακάκη .

I.  Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ Θεόδωρο Σκυλακάκη, με θέμα την δίκαιη κατανομή των πόρων προερχόμενων από την κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ζητήθηκε η «δίκαιη κατανομή των πόρων»,  που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζεται κράτηση 4% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης , η οποία αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωριστά στο καθένα και αναλόγως του  Κλάδου που κάνει την προμήθεια, καθώς αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και άδικη συμπεριφορά προς τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και μερισματούχων του  Μ.Τ.Σ..

Ενημερωτικό για πρόταση ΕΑΑΣ για κατάργηση πόρων ΜΤΣ


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                     Αθήνα 16-4-2022

                                            ΠΡΟΣ 
                                ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ - ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ : Ενημερωτικό για πρόταση ΕΑΑΣ για κατάργηση πόρων ΜΤΣ που προέρχονται ως ποσοστό από δαπάνες αμυντικές και υπαγωγή τους ΕΚΟΕΜΣ .

Κύριε Πρόεδρε , 
Προς ενημέρωσή σας σας διαβιβάζουμε το παρακάτω ενημερωτικό από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. και μέλους της Ε.Α.Α.Σ. για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των κ.κ. Βουλευτών περιφερείας σας  ,ερχόμενοι σε επαφή και με τους συναδέλφους των  τοπικών  Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ. και άλλων Συνδέσμων αποστράτων Ε.Δ. και γνωστοποιώντας και σε αυτούς για την απαράδεκτη αυτή πρόταση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. , που εάν υλοποιηθεί από το ΥΠΕΘΑ  θα αδυνατίσει το Μ.Τ.Σ. και κατ' επέκταση τα μερίσματά μας .

                               ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ