ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Συμμετοχή του Συνδέσμου Αποσ. Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας στο 22 ρο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.ΟΑ.Σ.Α.Στην συνέχεια των αναγραφόμενων στο face

 

(   Στο 22 ρο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » εκπροσώπησαν οι κάτωθι εκλεγέντες αντιπρόσωποι για την  Π.Ο.Α.Σ.Α.:

1)     Ο Πρόεδρος κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά και ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλεγμένος στις αρχαιρεσίες του 21 Πανελληνίου Συνεδρίου.

2)     Ο Αντιπρόεδρος κ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος για έκτακτους οικογενειακούς λόγους δεν ήταν να συμμετάσχει.

Το Πρόγραμμα του 22 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ήταν η τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Στο τέλος του Συνεδρίου συζητήθηκε και προτάθηκαν οι Σύνδεσμοι που θα αναλάβουν το επόμενο 23 ο Πανελλήνιο Συνέδριο.

Ο πρώτος Σύνδεσμος είναι των ΧΑΝΙΩΝ στην πόλη ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Ο δεύτερος  Σύνδεσμος είναι της Αργολίδας στην Ιστορική πόλη του Ναυπλίου « Ανάπλι » σε περίπτωση μη δυναμένου από τον Σύνδεσμο ΧΑΝΙΩΝ για συγκυριακούς λόγους.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας  έχει δείξει κατά το παρελθόν την εμπειρία του με την επιτυχημένη Συνδιάσκεψη Συνδέσμων – Ενώσεων Ν. Ελλάδος που έγινε το 2017 στο « Β ο υ λ ε υ τ ι κ ό » το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις από πλευράς οργάνωσης.

Ανοίγοντας και διαβάζοντας την παρούσα ανάρτηση θα δείτε την υλοποίηση του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. ως προς το πρόγραμμα του Συνεδρίου εν μέρει συνδυάζοντας τις ώρες χαλάρωσης προς σύσφιξη σχέσεων όπου πολλοί βρισκόμαστε μία φορά το χρόνο σε κάθε Συνέδριο  συζητώντας και ανταλλάσσοντας ιδεών και συναντήσεων λόγω επετείων κ.λ.π.

΄Όταν ολοκληρωθεί το υλικό των διαφόρων θεμάτων που συζητήθηκαν εκτός από το καταστατικό θα γίνει εμπεριστατομένη ανάρτηση προς ενημέρωσή σας καθότι υπάρχουν και νεότερα – σημαντικές αποφάσεις που είναι προς υλοποίηση.

Σε αυτήν την ανάρτηση συγκεντρώθηκε όσο ήταν δυνατόν φωτογραφικό υλικό από το face  των συμμετεχόντων συναδέλφων προς ομαδοποίηση αυτών και όσοι ακόμη επιθυμείτε να μας στείλετε στο messenger  Μιχάλης Μαντάς εκτός αυτών που ήδη υπάρχουν. Η ανάρτηση θα έχει συνεχή συμπλήρωση.   )

 

 


Την 5 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ το 22 ρο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α.