ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Ενημέρωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για την Κράτηση Ν.4093/2021 στο Μέρισμα του Μ.Τ.Σ.

 

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Ν. Αργολίδας παρακολουθώντας τις εξελίξεις  και μετά σχετικής ενημέρωσης από την Ομοσπονδία Π.Ο.Α.Σ.Α.   γνωστοποιεί.Για την Κράτηση του Ν. 4093/2012 στο Μέρισμα του Μ.Τ.Σ. 

Με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την κράτηση - μείωση του Ν. 4093/12 στο μέρισμα του Μ.Τ.Σ. η Π.Ο.Α.Σ.Α. θα μας αποστείλει έντυπο Υπόδειγμα σχετικής Αίτησης για την επιστροφή των ποσών και άρση της εν λόγω κράτησης - μείωσης η οποία θα υποβληθεί στο Μ.Τ.Σ.  

Στην συνέχεια ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση των μελών του μέσω S.M.S. όπου και θα τα εφοδιάσει  με την αίτηση έχοντας τις σχετικές οδηγίες της Π.Ο.Α.Σ.Α.

 

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

 και ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 96 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 27

e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr

  Τηλεφωνο : 210-5249884                                                        

 

 

                                            

                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Θέμα : Ενημέρωση για την Κράτηση του Ν.4093/2012 στο Μέρισμα του  Μ.Τ.Σ..

 

 

 

     Σχετικά με την εν λόγω κράτηση, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 

1.Συνεχίζεται  η παράνομη κράτηση/μείωση που γίνεται στο μέρισμα  του Μ.Τ.Σ. σύμφωνα με το Ν.4093/12, η οποία έχει καταργηθεί  με τη ψήφιση του Ν. 4387/16 από 13-5-2016

 

 2. Υπάρχει  διαφορά στις κρατήσεις του μερίσματος μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ του Ν. 4387/16 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά.  Συγκεκριμένα, οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/16,  δεν υποβάλλονται στην εν λόγω κράτηση του Ν. 4093/12.

 

 3. Οι κρατήσεις αυτές που γίνονται στο μέρισμά μας επιστρέφουν σαν έσοδο στο Μ.Τ.Σ., μέσω ΗΔΙΚΑ.

 

 4. Με πρόταση που υπέβαλε το Μ.Τ.Σ. στο ΥΠ.ΕΘ.Α., διακινείται σχέδιο νόμου από  τη ΥΠ.ΕΘ.Α./ΓΔΟΣΥ για την κατάργηση της, με ημερομηνία εφαρμογής  από 01/01/2021.

 

5.Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. ΥΕΘΑ και στην παρούσα στιγμή βρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, για περαιτέρω συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και υποβολή για ψήφιση στη Βουλή. Οψόμεθα!

 

6. Είναι γεγονός ότι ο διαχωρισμός των  μερισματούχων σε υπόχρεους δύο ταχυτήτων  δεν μπορεί να γίνει ανεκτός, οι δε  παράνομες κρατήσεις από 13-5-2016 μέχρι σήμερα, πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους.

7. Κάθε συνάδελφος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της  διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

8. Η Π.Ο.Α.Σ.Α. μαζί με την Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθούν τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.