ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Το ΨΗΦΙΣΜΑ από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας " Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας " Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ " σας γνωστοποιεί το ΨΗΦΙΣΜΑ της 7 Ιουνίου 2022.

Καλαμάτα, 7 Ιουνίου 2022

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Καλαμάτα,  σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη   και ώρα 20.40΄, τα μέλη του 22 ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων,