ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στο 22 ρο Πανελ. Συνέδριο Αποστράτων Σωμ. Ασφαλείας " Π.Ο.Α.Σ.Α. " στην Καλαμάτα 5-8 Ιουνίου 2022. Προέδρου Σ.Α.Σ.Α. Ν. Αργολίδας " VIDEO "

Η παρουσία σε κάθε Συνέδριο όλων των μελών πρέπει να είναι εποικοδομητική και ότι ο καθένας από την εμπειρία του έχει αποκτήσει να το προτείνει. 
Οι Δημόσιες Σχέσεις του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας " Ο ΄Αγιος Νικόλαος " σε Πανελλαδικό επίπεδο είναι σε καλό επίπεδο και προσπαθούμε για ότι το καλύτερο διότι πάνω σε αυτό έχουμε πετύχει πάρα πολλά για τον λόγο αυτό  υπήρξαν  οι παρακάτω Προτάσεις.ΠΡΟΣ

Την  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και Γραμματεία του 22ου Πανελλήνιου Συνέδριου Π.Ο.Α.Σ.Α.

Θα αναφερθώ σε 3 θέματα.

1.- Σύσφιξη σχέσεων

Μετά από Προτάσεις μας για την τροποποίηση του Καταστατικού είδα με ευχαρίστηση στο άρθρο 2 και  στην          ( στ ) παράγραφο ότι εν μέρει λήφθηκαν υπόψιν κάποιες προτάσεις μας.

Πλην όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι ανά Περιφέρεια να γίνεται τουλάχιστον μία συνάντηση των μελών των Δ.Σ. και άλλη μία μετά συζύγων.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις θα έχουν θετικό αποτέλεσμα  μεταξύ των σχέσεων των Δ.Σ. και ακόμα από κοινού δραστηριότητες.

Σήμερα βρεθήκαμε εδώ που οι περισσότεροι συναντώνται κάθε χρόνο εκτός των όμορων Νομών που ίσως να έχετε συναντηθεί και όπως θα έχετε διαπιστώσει υπάρχει μία ωραία ατμόσφαιρα, ας την γίνει αυτό καλύτερο ανά περιφέρεια.

2.- Περί επικοινωνίας μας.

Σας είχα στείλει e-mail προκειμένου γίνει συγκέντρωση των ΚΙΝΗΤΩΝ των νέων μελών των Δ.Σ.

Από πέρσι μέχρι σήμερα με όλους επικοινώσα τουλάχιστον στις ονομαστικές εορτές τι το καλύτερο για όλους μας να σε θυμάται ο συνάδελφος ; εάν δεν υπάρχουν τα ΚΙΝΗΤΑ πως είναι αυτό να πραγματοποιηθεί ;

Λυπάμαι γιατί στο e-mail αν θυμάμαι καλά κανείς δεν έστηλε.

Δεν θα κάνω κριτική την αφήνω σε σας.

3.- Περί Ονομασίας του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας.

 

Ο τίτλος αυτός δεν ακούγεται τόσο ευχάριστα στους χώρους τους δικούς μας.

Προτείνω όπως προστεθεί

Ειδικός Λογαριασμός Μελών Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Αλληλοβοήθειας  της Π.Ο.Α.Σ.Α.

 

Ε.Λ.Μ.Α.Σ.Α.Α.    

Π.Ο.Α.Σ.Α.

 

Καλαμάτα 6 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος Αποστράτων Σ.Α. Ν.Αργολίδας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ 


Μετά τις προτάσεις που ακούστηκαν και πάλι με πολλούς συναδέλφους συζητήσαμε το θέμα και διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό δυσκολεύονται στην χρήση των e-mail. 


VIDEO Με αποσπάσματα της Ομιλίας του Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.