Αυτό αναφέρει μια μακρόχρονη φινλανδική επιστημονική έρευνα.