Πως υπολογίζει ο ε.α. Υ/Α ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ www.staratalogia.gr) κατά την προσωπική του, άποψη (ο μόνος αρμόδιος ΕΦΚΑ) το πληρωτέο ποσό αναδρομικών 11μηνου (από 11-6-2015 έως 10-5-2016) με ΜΟΝΟ την κράτηση του ν.4093/12:

Υποθέτουμε πως το ποσό της κράτησης ν. 4093 είναι σταθερό για το 11μηνο, σε διαφορετική περίπτωση υπολογίζετε ανάλογα.

Έστω λοιπόν μείωση Ν.4093/2012: 152,02 ΕΥΡΩ και κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (4% και 6%):