ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

2 χρόνια βρίσκεται το πόρισμα για το ΜΤΣ στη δικαιοσύνη, αλλά....


http://greg61.gr/diafora_pdfs/eoe_mts_nov2012.pdfΠέρασαν ήδη 2 χρόνια από τότε που η ΕΑΑΣδιαβίβασε (21 Σεπ 2012) την εκτεταμένη και ενδελεχή Οικονομική Επιθεώρηση, που πραγματοποιήθηκε από τη ΓΔΟΣΥ/ΥΕΘΑ καιαφορούσε στα πεπραγμένα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το χρονικό διάστημα από το 1988 έως το 2011.  Οι προσδοκίες των συναδέλφων για απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία όσων είχαν ευθύνη για...
την κακοδιαχείριση μεγάλες, αφού ήταν η πρώτη φορά που το θέμα έφθανε στον εισαγγελέα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ενημερωτικό επί της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ' αριθμ. 4707/2015)

Με την υπ’ αριθμ. 4707/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την διαδικασία της πρότυπης δίκης έγινε δεκτή η έφεση αποστράτου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, με την οποία αυτός ζήτησε τη ακύρωση της συνταξιοδοτικής πράξης του, που αναπροσάρμοζε μειωτικά την σύνταξή του με βάση τα μισθολογικά δεδομένα του ν.4093/2012 αναδρομικά από 1-8-2012.

Ωστόσο, παρά την ακύρωση της ανωτέρω συνταξιοδοτικής πράξεωςπου βασίζονταν στις διατάξεις του ν.4093/2012, από το σκεπτικό της απόφαση
ς δεν προκύπτει εάν μετά ταύτα ο εφεσηβάλλων συνταξιούχος θα πρέπει να λαμβάνει το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών που ελάμβανε πριν την εφαρμογή του παραπάνω νόμου ή μόνο  το 50%, όπως...