Τις συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις για τη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) παραθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Συγκεκριμένα:
Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφοραπεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της Α.Α. .Ε.