Από τέλος Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου
 2017.
Από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου, θα καταβληθούν στους συνταξιούχους
 οι συντάξεις του Ιουνίου του 2017.
Αναλυτικά: