ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Επανυπολογισμό Σύνταξης σύμφωνα με Ν.4387/16 (ΦΕΚ.-β5) Ενημέρωση Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας στα μέλη του
Την 16-5-2020 σε ανακοίνωση του Συνδέσμου σας ενημέρωσε 

ότι παρακολουθεί τις ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ εξελίξεις και υπεύθυνα 

ενεργεί μέσω καταλλήλων οδηγιών της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας                            
« Π.Ο.Α.Σ.Α. » και του Νομικού Συμβούλου της κ. Νικήτα 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.

Σήμερα 19-5-2020 κατόπιν προτάσεως του Ταξιάρχου ε.α. κ. ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ο.Α.Σ.Α.  προς Π.Ο.Α.Σ.Α. και στον Νομικό Σύμβουλο κ. Νικήτα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ο οποίος και ασχολήθηκε επί του θέματος και διαπίστωσε διαφορές ως παρακάτω.