ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του για τον τρόπο εξυπηρέτησης από τον ΕΦΚΑ.

 


Ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ από τον  Ε Φ Κ Α . 

Λόγω του περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης του ΕΦΚΑ  ( 1-09/2020 μέχρι 4/10/2020  ) εφαρμόζοντας την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο τρόπος εξυπηρέτησης έχει αλλάξει και δύναται να γίνουν μέσω της Εθνικής Δικτυακής πύλης gov.gr  η    www.efka.gov.gr/rv.

Τυχόν ενδιαφερόμενο μέλος του Συνδέσμου ή της Ομοσπονδίας  δύναται να επικοινωνήσει ώστε να ενημερωθεί ανάλογα με την Διεύθυνση του ΕΦΚΑ που επιθυμεί να ενημερωθεί.-