ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Κοντά στα Προβλήματα των Αποστράτων Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


O Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας σας μεταφέρει τις κινήσεις τις Π.Ο.Α.Σ.Α.Για  το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ                                                                 Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ
 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr

                                 Τηλέφωνο : 210-5249884

 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου  2023

 

 

ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ: 7021/1/1

ΘΕΜΑ :Ενημερωτικό υπόμνημα θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας

 

                                      Α-   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) 

Με την  υπ’ αριθ. 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίουη  παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)  από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 είναι αντισυνταγματική.

Η ίδια παρακράτηση όμως, για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής,  έχει κριθεί συνταγματική .

   Ζητούμε:

 Την εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την απόδοση αναδρομικών 23 μηνών (Φεβ. 2017-Δεκ. 2018) σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως κατάθεσης σχετικής προσφυγής.

2.      Προσωπική διαφορά:

Με το άρθρο 14 του  ν.4387/2016   καθιερώθηκε η προσωπική διαφορά για την «προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».  Αναλυτικότερα από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των παλαιών συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, βάσει των νέων διατάξεων  του  ν.4387/2016,  το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων (ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ).  Εάν το παλαιό καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ).

Επίσης στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης θα αυξανόταν από 1.1.2017 κατ’ έτος με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Η ημερομηνία έναρξης αυξήσεων από 1.1.2017, τροποποιήθηκε με το ν. 4472/2017 και μετατέθηκε για την 1.1.2022.

Με το ν.4670/2020 , η ημερομηνία αυξήσεων μετατέθηκε εκ νέου για 1.1.2023.

 Η προσωπική διαφορά στερεί οποιαδήποτε αύξηση  στην συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, ήτοι όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί κυρίως πριν το Μάιο 2016, αλλά και μερικών με συντάξιμα άνω των 30 ετών, πριν την 1.10.2019.

Ζητούμε :

  όπως, η  ετήσια αύξηση  των συντάξεων , αρχής γινομένης από το 2023 (7,75 για το έτος 2023 ) να υπολογίζεται στις συντάξεις ανεξάρτητα της υφιστάμενης ή όχι προσωπικής διαφοράς ενός εκάστου.

Δεν μπορούμε όμως να μην καταγγείλουμε τη χρονική μεταβολή αύξησης των συντάξεων που ενώ είχε αποφασιστεί να γίνει από 01/01/2017 , μετατέθηκε 01/1/2022 και τελικά υλοποιείτε  την 01/01/2023 .

3.      Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας για τους Συνταξιούχους.

Η  σταδιακή κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας θεσπίστηκε για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, με αντανακλαστική συνέπεια και για τους συνταξιούχους,  στην αρχή με τα  άρθρα 1 παρ. 2 και 9, 2 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του ν. 3833/2010, με τα οποία επιβλήθηκε  αναδρομική μείωση των επιδομάτων εορτών και αδείας κατά 30%. Εν συνεχεία με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 3986/2011 με το οποίο υπήρξε αποσύνδεση του  ύψους των επιδομάτων εορτών και αδείας από το βασικό μισθό, προβλέφθηκε  δε για καθένα από τα επιδόματα αυτά ένα πάγιο, ιδιαίτερα μικρό και εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό, ενώ θεσπίστηκε μέγιστο όριο συνολικών αποδοχών και όριο ηλικίας  για την επιτρεπτή καταβολή τους ειδικά  για τους συνταξιούχους.

Τέλος δε   με το άρθρο  πρώτο, του ως άνω  ν.4093/2012, υποπαράγρ. ΙΑ- 6 περίπτ. 3,  τα επιδόματα  και δώρα  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας,  από 01-01-2013,  καταργήθηκαν πλήρως για τους συνταξιούχους.

Η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας δικαιολογήθηκε από την ανάγκη περιορισμού των ελλειμμάτων της Χώρας σε μία χρονική περίοδο, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2009, κατά την οποία, όπως δέχθηκε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, «η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας απειλούσε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τόσο της ιδίας όσο και της ζώνης του ευρώ εν γένει» (βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Τ-531/14, Λεϊμονιά Σωτηροπούλου κατά Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή εποχή», σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη.

Ζητούμε:

Τα επιδόματα εορτών και αδείας ( Χριστουγέννων , Πάσχα , Αδείας)  να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζομένων και συνταξιούχων  στη βάση της λογικής του ν. 1082/1980. (προτέρα κατάσταση = ολόκληρος μισθός ή σύνταξη).

Ειδικώς δε για τους συνταξιούχους τίθεται ζήτημα ευθείας καταστρατήγησης του δικαιώματος στην περιουσία και της  αρχής της ανταποδοτικότητας των εισφορών,  καθώς καταβλήθηκαν ειδικές  εισφορές για δώρα, επιδόματα αδείας και για δεκαετίες, χωρίς αυτές οι εισφορές να επιστρέψουν στους δικαιούχους τους ( όλοι οι συνταξιούχοι πλήρωναν εισφορές για 14 μισθούς – συντάξεις επί σειρά ετών και ζητούμε οι εισφορές τους αυτές να επιστραφούν στους δικαιούχους )

4.      Συντάξεις χηρείας.

Με το άρθρο 12 παρ.5 του Νόμου 4387/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους  4389/2016  και  4611/2019 ,για απαγόρευση σώρευσης εθνικών συντάξεων, επιχειρούνται μεγάλες περικοπές  σε χιλιάδες συντάξεις γήρατος , χηρείας , αναπηρίας αλλά και μελλοντικών συντάξεων  εργαζομένων συνταξιούχων, από ίδιο δικαίωμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ,στην περίπτωση που η χήρα  λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ορίζεται :

1-Χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης στο εξής, επί περισσοτέρων συνταξιοδοτικών παροχών

2-Χορήγηση  ανταποδοτικής σύνταξης :

-Την πρώτη τριετία που κατέστη χήρα, του 70%  της ανταποδοτικής

-Με τη λήξη της τριετίας, τότε θα λαμβάνει ΜΟΝΟ το 35% της ανταποδοτικής σύνταξης του αποβιώσαντος (επί του συνόλου της ονομαστικής σύνταξης) .

3-Για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί έως τις 13 Μαΐου 2016 το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την επιπλέον εθνική σύνταξη θεωρείται προσωπική διαφορά, συνεχίζεται η καταβολή του και συμψηφίζεται με  μελλοντική αύξηση.

Το ότι οι διατάξεις δεν θα εφαρμοστούν για όσους έγιναν συνταξιούχοι από το 2016 μέχρι 31-12-2021,δεν δίνει λύση, γιατί η εγκύκλιος, αφορά μελλοντικούς συνταξιούχους  και δημιουργεί αδικίες:

-αίτηση συνταξιοδότησης  μέχρι 30- 12-2021, δεν ισχύει η εγκύκλιος

-αίτηση  συνταξιοδότησης  από 1-1-2022, ισχύει η εγκύκλιος

 Άλλωστε η εγκύκλιος αφορά πλέον του ενός εκατομμυρίου  συντάξεις, γιατί και αυτές θα μετατραπούν σε χηρείας με τον θάνατο των σημερινών  συνταξιούχων.

Ζητούμε :

τη χορήγηση ολόκληρης της κύριας και επικουρικής σύνταξης χηρείας (στο 70% όπως ίσχυε πριν το Νόμο 4387/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους  4389/2016  και  4611/2019 ) .

5.      Επικουρικές συντάξεις χηρείας (σε περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου)

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4578/18 και την Εγκύκλιο Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530 -28-2019, (γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018 (Α΄ 200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ.), η καταβολή της επικουρικής, ξεκινά από την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξης, αρκεί (ο, η) ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση εντός τριμήνου. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, λαμβάνεται υπ’ όψη, η ημερομηνία  πρωτοκόλλησης της αίτησης και όχι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ,χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

Ζητούμε:

 την κατάργηση της διάταξης, ώστε   ο φορέας επικουρικής ασφάλειας  να χορηγεί την σύνταξη αυτεπάγγελτα  ,αμέσως με την λήψη της πράξης συνταξιοδότησης.

6.      Εργασία συνταξιούχων: με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (σχετική η υπ’αριθ. Φ.80000/οικ.14032/571/3-4-2020 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ).

 Με το άρθρο 27 του ν.4670/2020 τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για την απασχόληση των συνταξιούχων (άρθρο 20 του ν. 4387/2016, άρθρο 10 του ν. 3865/2010, άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και άρθρο 63 του ν. 2676/1999), και εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, που ισχύει από 28-2-2020

     Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28-2-2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν. 4670/2020, δηλαδή από 28-2-2020 και μετά, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η υποχρεωτική περικοπή του 30% της σύνταξης (ή συντάξεων) για τους απασχολούμενους συνταξιούχους είναι αντισυνταγματική και κοινωνικά απάνθρωπη, Ιδιαίτερα σήμερα ,με τις διαδοχικά περικοπές.

Ζητούμε:

1-      Να καταργηθεί το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλες οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων, που είχαν αναλάβει ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση στο μέλλον,  ανεξαρτήτως πότε έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν ή πότε θα αναλάβουν εργασία η αυτοαπασχόληση.

2-Να δοθεί δυνατότητα στους συνταξιούχους Αστυνομικούς να διδάσκουν στις Σχολές Αστυνομίας , ώστε να μην χάνεται η μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία του χωρίς περικοπή των συντάξιμων αποδοχών τους.

3- Σε περίπτωση ισχύος της περικοπής του 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους αυτή να ισχύει μόνο για τους διορισμένους στο δημόσιο.

4- Τα  χρόνια εργασίας των συνταξιούχων   και  οι καταβληθείσες  ασφαλιστικές εισφορές τους να υπολογίζονται ως επιπλέον ποσό στη σύνταξή τους.

Β- ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1- Οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία

Οι Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας , αποστρατεύονται :

α-με αίτησή τους

β-με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Σώματος που υπηρετούν, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους  χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα  έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ( για πλήρη σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά).

Ζητούμε :

 για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, στην περίπτωση συνταξιοδότησης του <<ευδοκίμως τερματισμού >>, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας .

2 -Οι προσαυξήσεις 3/35 (Νόμος ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ν. 1854/51)

-Καταργήθηκαν οι προσαυξήσεις 3/35, με τις  διατάξεις του ν.4387/16   και  τις διατάξεις του ν.4670/20 , όπως προκύπτει  στα μηνιαία ενημερωτικά από 01/2019 έως και σήμερα των αναπροσαρμοσμένων συντάξεων ΕΦΚΑ ,(εθνική, αναλογική, προσωπική διαφορά).

Ειδικότερα ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ..169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, “Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.”

 Τα τρία αυτά χρόνια είναι  καθοριστικά (και είχαν υπολογισθεί στον προγραμματισμό συνταξιοδότησης του κάθε δικαιούχου ) ,για τις συντάξεις χαμηλόβαθμων Αποστράτων ειδικά μετά την εφαρμογή του ν.4670/20  ,την αύξηση των συντελεστών ανταποδοτικής  σύνταξης, τον υπολογισμό  της προσωπικής διαφοράς κ.λ.π.

Ζητούμε :

την επαναφορά των προσαυξήσεων του  Α.Ν. 1854/51 με τους όρους και προϋποθέσεις υπολογισμού, που ίσχυαν πριν  του ν.4387/2016 στις  κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.

3-Επέκταση ισχυουσών διατάξεων για την μάχιμη πενταετία

 Με την  υποπαράγραφο του άρθρου 40 παρ. 5 , περ. γ, Π.Δ. 169/2007,που  αναφέρεται  στις προϋποθέσεις αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας και έχει ως εξής: «Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας».

Ζητούμε:

Η μάχιμος πενταετία να αναγνωρίζεται και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας , Π.Σ. και Λ.Σ., όπως  προβλέπεται στην παρ. 11, σε συνδ. με παρ.9 του άρθρου 41 π.δ. 169/2007 και αποχώρησε ή αποχωρεί  με αίτησή του, με τη συμπλήρωση 20ετούς πραγματικής υπηρεσίας και του οποίου ο χρόνος υπηρεσίας, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (ΕΚΑΜ -ΤΕΕΜ -ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ. , Ε.Μ.Α.Κ. και Ειδικές Δυνάμεις Λ.Σ.  κ.λ.π)

Η  δε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση αυτή να παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 38 ν. 4387/2016, ήτοι καταβολή από ασφαλισμένο κατά ποσοστό 6,67% και από μέρους Δημοσίου 13,33%»   

7.      ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Με τον νόμο 4997 που ψηφίστηκε την 25 Νοεμβρίου 2022 εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις, έχει εγείρει κύμα διαμαρτυριών των υπαλλήλων και των  μετόχων – μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) σε συνεδρίασή του,  αποφάσισε ομόφωνα:

-     Να μην εκποιηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Η οποία αποκτήθηκε από τις καταθέσεις – κρατήσεις των μετόχων (δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, πυροσβεστών, αστυνομικών, υγειονομικών, κλπ) και από  κληροδοτήματα (διαθήκες) και αριθμεί 40.000 τ.μ., υπολογίζοντας σε ευρώ την αξία της περίπου 440.000.000.

-     Ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ είναι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, χήρες, χήροι, ορφανά και ανάπηρα τέκνα, περιλαμβάνει, δε, 1 οικόπεδο και 10 κτίρια, εκμισθωμένα, εκ των οποίων τα 5 είναι διατηρητέα ιστορικά κτίρια, κτίρια «φιλέτα» στο κέντρο της Αθήνας.

-     Να μην γίνει καμία παραβίαση -  παρέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα του Ταμείου διότι έτσι καταλύεται η έννοια της ιδιοκτησίας, όπως αυτή περιγράφεται και προστατεύεται από το  Σύνταγμα της Ελλάδας, τον Αστικό και Ποινικό Κώδικα και το Κληρονομικό Δίκαιο. 

-     Οι υπάλληλοι και οι μέτοχοι – μερισματούχοι του ταμείου προβληματίζονται εάν η νέα σύνθεση του  το Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με το νέο νόμο του  Υπουργείου Εργασίας θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την αδιάλειπτη καταβολή μερισμάτων στους δικαιούχους του ΜΤΠΥ.

-     Η κυβέρνηση με το νόμο προωθεί, αφενός μεν την αξιοποίηση (ενν. τζογάρισμα) του αποθεματικού του Ταμείου, αφετέρου την εκποίηση (ενν. ξεπούλημα) της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου.

 

Απαιτούμε την συνέχιση της πορείας που είχε μέχρι σήμερα το Ταμείο ώστε να εξασφαλίζει και να αξιοποιεί την ακίνητη και κινητή περιουσία του, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν όλοι τα μερίσματά τους διότι αυτό ούτε επιβαρύνει και ούτε χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άλλωστε μοναδικά έσοδα  του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές των μετόχων – μερισματούχων , ως και η εκμετάλλευσης της κινητής  και της ακίνητης περιουσίας . 

8.      ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

·         Η Ομοσπονδία μας την 16-01-2023 με αντιπροσωπεία της και ενώ συνεδρίαζε το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. έθεσε στον Πρόεδρο αυτού (Μ.Τ.Σ.) τα κατωτέρω  θέματα που αφορούν το Μ.Τ.Σ. :
 

1. Η Π.Ο.Α.Σ.Α. πιστεύει σε ενιαίο και αδιαίρετο Μ.Τ.Σ. όπως επιβάλλεται από το Νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε αυτό.

2. Δεν δέχεται οποιανδήποτε διαχωρισμό  σε προερχόμενους από στρατό ξηράς ή αστυνομία.

3. Οι κοινωνικοί πόροι που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα να περιέρχονται και στα τρία Μετοχικά Ταμεία ( Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α. , Μ.Τ.Ν.) και να κατανέμονται αναλογικά και βάση των μετόχων – μερισματούχων ενός εκάστου ταμείου.

4. Δεν δέχεται οποιαδήποτε μείωση του Β.Ο.Ε.Α. και αγωνίζεται για την ακύρωση της εκδοθείσας Κ.Υ.Α.  Πρότεινε στην περίπτωση που εμείνει η Κυβέρνηση σε αντίστοιχη Κ.Υ.Α. αυτή να μην έχει αναδρομική ισχύ , να έχει ημερομηνία έναρξης την 01/01/2024 και ο κάθε μερισματούχος να ερωτάται εάν επιθυμεί την κράτηση για το Β.Ο.Ε.Α.

5. Δήλωσε ότι η Π.Ο.Α.Σ.Α. θα είναι παρούσα στις εξελίξεις με αγωνιστικό τρόπο προκειμένου να διατηρηθούν τα κεκτημένα με αγώνες , δικαιώματα των μελών της. 

Στην έκθεση των αιτημάτων της αντιπροσωπείας μας ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ Αντώνιος δεσμεύτηκε :

1. Το Μ.Τ.Σ. θα παραμείνει ως έχει , ενιαίο και αδιαίρετο , και θα καταβληθεί προσπάθεια αύξησης των εσόδων του δια μέσου της εισροής κοινωνικών πόρων που αφορούν τις αμυντικές δαπάνες της πατρίδας μας .

2. Η παραμονή του Β.Ο.Ε.Α. στο ίδιο ύψος θα εντείνει τα οικονομικά προβλήματα του ταμείου , θα δημιουργήσει πρόβλημα στην καταβολή των μερισμάτων και θα αναγκάσει το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. να εξετάσει την περίπτωση μείωσης αυτών.   

3. Δέχεται την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για μη αναδρομική εφαρμογή της ψηφισθείσας  Κ.Υ.Α. και θα εξεταστεί η περίπτωση έναρξης εφαρμογής της βελτιωμένης  Κ.Υ.Α. από 01/01/2024.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. έθεσε και τα παρακάτω  θέματα:

 α)  καταβολής του 13ου μερίσματος ( όπως γίνεται και στα άλλα μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. )

β) διακοπής της αντισυνταγματικής κράτησης στο μέρισμα ενός εκάστου του Ν.4093/12

γ) καταβολής των αναδρομικών κρατήσεων του ανωτέρω Νόμου από 01/01/2022

 

Στα ανωτέρω αιτήματα ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. απάντησε :

Α) είναι σε θετικό δρόμο η καταβολή του 13ου μερίσματος.

     Β) έχει αποφασιστεί η διακοπή της κράτησης του Ν.4093/12 

Γ) έχει αποφασιστεί η καταβολή των αναδρομικών αυτών κρατήσεων και εξετάζεται ο τρόπος καταβολής τους ( πιθανόν σε δόσεις) 

 

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. συνεχίστηκε και σας παραθέτουμε αυτούσια  την τοποθέτηση του μέλους μας και ταυτόχρονα μέλους του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγορίου :

 Όπως γνωρίζετε, στο ΔΣ του ΜΤΣ μετέχω υπό διπλή ιδιότητα, του εκπροσώπου των αποστράτων και του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής  Αστυνομίας.  Η αναφορά περί ομοφωνίας στη σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ της 29-12-22 για το θέμα «της μείωσης του ασφαλιστικού χρόνου για το ΒΟΕΑ...» δεν συντρέχει ως προς το πρόσωπό μου γιατί δεν εκπληρώθηκε θεμελιώδης όρος, που ήταν, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αποστολή  της μελέτης, που είχε εκπονηθεί για το θέμα αυτό, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., αυτό ακριβώς  ζήτησα και σαφώς εξάρτησα τη θέση μου από τη θέση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.  Διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι όχι μόνο η μελέτη  αυτή δεν περιήλθε σε γνώση του Αρχηγείου της Αστυνομίας, το οποίο ούτε στο αρχικό στάδιο σύνταξης της μελέτης είχε κληθεί  να συμμετάσχει, αλλά ούτε και η σχετική ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στις 23-12-22 φέρει την υπογραφή του καθ΄ύλην αρμοδίου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 Γεννάται ευλόγως το ερώτημα πώς αγνοείται ένας ισότιμος φορέας με 63.000 περίπου μετόχους  και μερισματούχους και πως μπορεί να λαμβάνονται μονομερώς  μέτρα, χωρίς να τηρούνται  στοιχειώδεις  αρχές  θεσμικής λειτουργίας.

 

 

Β. Ενημερώνονται τα μέλη μας  ότι, με το άρθρο 84 του Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας , Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών ομάδων και άλλες Διατάξεις», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταργείται η ειδική εισφορά του 1%, που επιβαλλόταν στις απολαβές (μισθός + χρονοεπίδομα) των ε.ε συναδέλφων μας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Η ενέργεια αυτή έγινε μετά από πρόταση ορισμένων Συνδικαλιστικών οργανώσεων των ε.ε στελεχών και έχει ως επίπτωση απώλεια εσόδων του Μ.Τ.Σ. ανερχόμενη στο ύψος των 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην μας με αποτέλεσμα να στερείται το Μ.Τ.Σ. κρίσιμους πόρους για την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του.

·         Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι θεωρείται δεδομένο ,  ότι κάθε μείωση εισροών στο Μ.Τ.Σ. θα μειώσει με βεβαιότητα και τις εκροές προς τους μερισματούχους και ως Ένωση στεκόμαστε απέναντι στη νομοθετική αυτή ρύθμιση και θα επιδιώξουμε την αλλαγή της.

·         Παράλληλα :

1ον Με την ισχύουσα δικαστική απόφαση έχουν μειωθεί τα ετησία έσοδα του ΜΤΣ από την ενοικίαση του ΑΤΤΙΚΑ στην εταιρεία PIKAR κατά  10 εκατομμύρια ευρώ

2ον Δεν υφίσταται αμυντικές δαπάνες του στρατού ξηράς προκειμένου εισρεύσει κοινωνικός πόρος στο ταμείο εξ αυτού

3ον Δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα το άρθρο 45 Ν. 4256/14 βάση του οποίου περιέχονται πόροι στο ΜΤΣ (5% ποσοστό επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και τα οποία βεβαιώνονται από τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ) οι οποίοι δεν αποδίδονται γιατί δεν έχει εκδοθεί η σχετική η Κ.Υ.Α για την υλοποίηση του ανωτέρω Νόμου μετά από 8 χρόνια.

9.       ΒΟΕΑ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β 6694 από 23-12-2022 τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και οικονομικών Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής :

Ειδικότερα στο άρθρο 1,  αναφέρει: 

«...Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα», δηλαδή μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ που μπορεί να φθάσει σχεδόν στο 50%!!!

Η αιτιολογία και το επιχείρημα είναι :

<<η εξισορρόπηση  απόδοσής στη σχέση κρατήσεων και αποδόσεων >>.

 Ο μερισματούχος στην αποστρατεία έχει ποσοστιαία μικρότερες αποδοχές και συνεπώς , μικρότερη κράτηση σε σχέση με την ενέργεια .Έτσι επινοείται ο μηχανισμός αυτός <<ως κόφτης  εξισορρόπησης>>, ως μικρότερο κακό από μεγαλύτερο κακό 
 

Από 1-1-2023, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα.

Παράδειγμα:

Απόστρατος  στα 25  χρόνια ασφάλισης παιδιού,  που θεμελιώνει το δικαίωμα απόδοσης,  έχει :

-χρόνια στην ενέργεια : 17

-χρόνια στην αποστρατεία :8

Μέχρι σήμερα έχει 25 χρόνια ασφάλισης και 25 χρόνια προσμέτρησης στην απόδοση

Με την νέα ΚΥΑ,  ο χρόνος θα υπολογισθεί 17 χρόνια + 8/2 (4) χρόνια  =21 χρόνια και όχι 25!!

Κύριοι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης τυχόν ελλειμμάτων και όχι η κρεούργηση των χρημάτων των παιδιών μας.

 

·         Η Ομοσπονδία δεν δέχεται οποιαδήποτε μείωση του Β.Ο.Ε.Α. και αγωνίζεται για την ακύρωση της εκδοθείσας Κ.Υ.Α.  Πρότεινε στην περίπτωση που εμείνει η Κυβέρνηση σε αντίστοιχη Κ.Υ.Α. αυτή να μην έχει αναδρομική ισχύ , να έχει ημερομηνία έναρξης την 01/01/2024 και ο κάθε μερισματούχος να ερωτάται εάν επιθυμεί την κράτηση για το Β.Ο.Ε.Α.

·         Η Ομοσπονδία θα   προσβάλει με κάθε ένδικο μέσο την ανωτέρω Κ.Υ.Α.

10.  ΥΓΕΙΑ –ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΝΙΜΙΤΣ

Σας γνωρίζουμε , σχετικά με το ΝΙΜΙΤΣ  ότι υπάρχουν μελέτες – προτάσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.Σ. προκειμένου το ΝΙΜΙΤΣ αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. όπως η ενοικίαση του με μακροχρόνια σύμβαση και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ξενοδοχείο κ.λ.π.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιδρύματος (ΝΙΜΙΤΣ) από τις καταστατικές του διατάξεις (ΝΔ 597/41, ΝΔ 1879/42, ΝΔ 1891/41 και ΑΝ 1137/1946, αποτελεί αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Το ΝΙΜΤΣ ως ΝΠΔΔ έχει νομική αυτοτέλεια και ικανότητα απόκτησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ως Ίδρυμα, ανήκει στην κατηγορία των Ι.Δ.Δ. , που ο ίδιος ο Νομοθέτης επίσης προσδιόρισε με το χαρακτηριστικό της σύνδεσης της περιουσίας του Ιδρύματος με το σκοπό αυτό έτσι ώστε “χωρίς περιουσία η εκπλήρωση του σκοπού να είναι αδύνατη” ενώ σε περίπτωση τυχόν διάλυσης του ΝΙΜΤΣ, η περιουσία-σκοπού περιέρχεται τελικά στο παραχωρήσαν  Δημόσιο.

Το  θέμα συζητήθηκε στο ΔΣ του ΝΙ.Μ.Τ.Σ. που είχε αποφασίσει ότι το ΝΙΜΤΣ δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΜΤΣ - καθόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο - και η απόφασή του αυτή υποβλήθηκε στον κ. Α/ΓΕΕΘΑ, στον κ. Α/ΓΕΣ και την ΕΑΑΣ.

 

Ο εκπρόσωπός μας κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΙΜΙΤΣ υποστήριξε τη θέση του και θέση της Ομοσπονδίας τονίζοντας :

΄΄ ότι, είναι για εμάς πολύ σοβαρό ζήτημα αφού, παραβιάζεται κατά τρόπο κατάφωρο η θεσμική τάξη για ένα θέμα που είναι λυμένο !!

Λυπάμαι που τόσο σοβαρά θέματα τυγχάνουν αυτής της αντιμετώπισης.

Λυπάμαι για την επιχειρούμενη απαξίωση θεσμικών οργάνων όπως το Δ.Σ.

       Λυπάμαι για αυτές τις μεθοδεύσεις γενικότερα.

 Το Δ.Σ. να πάρει θέση, να εκφράσει τη δυσφορία του και να απαιτήσει εξηγήσεις!

Να εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός Διευθυντής-συντονιστής να εκφράσει την ενόχληση του Δ.Σ.  να ενημερώσει υπεύθυνα ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ και να υπενθυμίσει τη γνωμοδότηση .

Δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε θέματα αυτής της σπουδαιότητας αφού η λανθασμένη πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες και επιζήμιες αποφάσεις για το Ίδρυμα, τους δικαιούχους και τους εργαζόμενους .΄΄

 

·         Με απόφαση του το Δ.Σ του ΝΙΜΙΤΣ παραχώρησε για ολιγόμηνη χρήση 50 κλίνες του νοσοκομείου προκειμένου να συμμετάσχει και το νοσοκομείο στην αντιμετώπιση της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

·         H Π.Ο.Α.Σ.Α. υποστηρίζει σταθερά στον ενιαίο φορέα του ΝΙΝΙΤΣ και θεωρεί ότι το ΝΙΜΙΤΣ  είναι το νοσοκομείο των Αποστράτων , καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια , υποστηρίζει τον εκπρόσωπό της στο Δ.Σ. του ΝΙΜΙΤΣ .  Δια του εκπροσώπου της δε προσπαθεί να διασφαλίσει  τα συμφέροντα των δικαιούχων αποστράτων και είναι αντίθετη σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης αυτού.

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

·         Η Π.Ο.Α.Σ.Α. έχει καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις διεύρυνσης των δικαιούχων νοσηλείας συναδέλφων ανεξαρτήτως βαθμού που έφεραν στην ενέργεια . Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την ΠΟΑΣΥ και την ΠΟΑΞΙΑ ( διότι θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται κράτηση στους εν ενεργεία συνάδελφους ) . Αγωνίζεται επίσης για νομοθετική ρύθμιση προκειμένου  στο ΝΙΜΙΤΣ και στα άλλα στρατιωτικά νοσοκομεία να παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας στα άγαμα , άνεργα και ανασφάλιστα τέκνα των δικαιούχων χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

 

11.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Ε.Δ. και Σ.Α.

Όλα τα παραπάνω που έχουν σχέση με το Μ.Τ.Σ. , το ΝΙΜΙΤΣ , στρατιωτικά νοσοκομεία – υγειονομική περίθαλψη και για τα οποία αγωνίζεται η Ομοσπονδία μας προκειμένου αυτά να υλοποιηθούν  αναδεικνύουν το στρατηγικό στόχο αυτής που είναι ο ενιαίος ασφαλιστικός πυλώνας  Ενόπλων Δυνάμεων  και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

 

 

                                                                      Με εκτίμηση

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.