ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

09/01/2018
Εγκύκλιο προς τις ομοσπονδίες - μέλη της έχει εκδώσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
Η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η οποία υπογράφεται από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, η ΠΟΛ υπ' αριθμ.1211/20-12-2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων».
Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση.