ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας για τον Προσωπικό Ιατρό.Οδηγίες της Π.Ο.Α.Σ.Α. για τον Προσωπικό Ιατρό.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας έχει στο γραφείο του τα αναφερόμενα παρακάτω  Φ.Ε.Κ.  τα οποία μας απέστειλε η Π.Ο.Α.Σ.Α. για την ενημέρωσή σας όπως μας προτρέπει παρακάτω. 

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας και των μελών σας 

1. Το ΦΕΚΒ /3010 της 15-6-2022  Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.και 
2. Τον Ν.4931 ΦΕΚΑ 94 ( ΦΕΚΑ/94 )της 13-5-2022 Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ιδιαίτερα να προσέξετε τις σχετικές διατάξεις στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές Αρχές πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 35 έως 40 που αφορούν την εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού 
Επίσης ενδιαφέρον είναι το  άρθρο  59 του Ν 4931 ΦΕΚΑ /94 13-5-2022 
Μεταφορά του ασθενή κατά την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας στο οποίο : Μετά από το άρθρο 96 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της διαδικασίας εισαγωγής για ακούσια νοσηλεία, προστίθεται άρθρο 96Α 
Επίσης στο  άρθρο 62 Πρακτικές μεταστροφής 

Κοινές δραστηριότητες για το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. ( Ε.Α.Α.Σ - Π.Ο.Α.Σ.Α. - Ε.Α.Α.Α. )


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας " Π.Ο.Α.Σ.Α. "  στην στην Κοινή Ανακοίνωση.  Δραστηριότητες από κοινού