ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Αξιωματικοί Αττικής: Κίνδυνος για το ΒΟΕΑ - Χωρίς έξοδα το αίτημα των μελών μας στο ΜΤΣ

 Διαβάστε την ανακοίνωση των Αξιωματικών Αττικής: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα μέλη μας 
για τη μη καταβολή αρχικώς ολόκληρου του ποσού του Β.Ο.Ε.Α,  καθώς  και της
αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής του υπολοίπου ποσού του Β.Ο.Ε.Α  στα δικαιούχα
 τέκνα τους από το Μ.Τ.Σ , που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει και τα τέσσερα έτη.