ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Τι κερδίζουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες με το νέο φορολογικό
Τι κερδίζουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες με το νέο φορολογικό

https://thessbomb.blogspot.com/

    Από το 2020 αυξημένα θα είναι τα ποσά των μηνιαίων αποδοχών για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
    Ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα, που προωθεί η κυβέρνηση.

Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

    1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.