Το «ταξίδι» του θωρηκτού Αβέρωφ προς το ναυπηγείο όπου θα γίνουν 
εργασίες συντήρησης συγκίνησε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, καθώς, 
αν μη τι άλλο, ο «Τυχερός Μπάρμπα-γιώργης» – όπως είναι το χαϊδευτικό
 του θωρακισμένου καταδρομικού – έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες 
στιγμές της Ελλάδας στον 20ο αιώνα.