ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

΄Εφυγε από κοντά μας Η ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας " Ευχαριστήριο ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΡΙΑΣ κ. ΡΑΔΟΥ "Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας δυνάμει απόφασης Δ.Σ. που υπάρχει στο Βιβλίο Διοικητικών Συμβουλίων κατέθεσε αντί στεφάνου ανάλογο χρηματικό ποσό εις μνήμη για τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από την ζωή στον ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ  ΜΑΡΙΑΣ κ. ΡΑΔΟΥ όπως κάνει μέχρι σήμερα.-
1.-ΔΙΒΟΛΗ Ανδρέα
2.-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεωργίου

Σχετική ενημέρωση.

Στο Γραφείο του Συνδέσμου για τις οικογένειες αυτές και όταν δεν γνωρίζουν τις  περαιτέρω διαδικασίες υπάρχει έντυπο υλικό για μεταφορά ( Σύνταξης  - Ταμείων ή για διάφορα έξοδα )  και είναι πάντα στην διάθεση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια  χρειασθεί η οικογένεια που χάνει τον άνθρωπό τους.- 

Για το Δ.Σ. 

Ο Γεν. Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος
Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ                                       Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ