ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Σύνδεσμος Απ.Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας ανακοινώνει της Π.Ο.Α.Σ.Α. ενημερώσεις περί " ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ "


  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr

Τηλέφωνο : 210-5249884

 

                                                                                                                                                                                        Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

                                                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ /ΕΝΩΣΕΙΣ
Αρ. Πρωτ: 6226

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύματα τύπου.

Η Ομοσπονδία μας έχοντας υπόψιν διάφορα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τα αναδρομικά και προκειμένου οι συνάδερφοι – απόστρατοι των Σ.Α . να ενημερωθούν έγκυρα και έγκαιρα σας ανακοινώνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εκκρεμότητα τα κάτωθι ζητήματα: