ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση για συνέχεια της εκδήλωσης για τα 56 χρόνια Λειτουργίας του Συν.Αποστρ. Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας

Σήμερα θα συμπληρωθούν στην ήδη υπάρχουσα ανάρτηση ακόμα περισσότερα στοιχεία.

Αυτά θα συγκεντρωθούν σήμερα λόγω της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων που τιμήθηκαν στις 7-11-2015.  

Σε συνέχεια των εργασιών της εκδήλωσης θα αναρτηθεί η ομιλία του ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.λ.π διάφορες ακόμα αναρτήσεις στην συνέχεια όταν ολοκληρώνεται η κάθε εργασία. 

΄Ολες θα ευρίσκονται στην ίδια ετικέτα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 56 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ " Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ." V I D E O "

Την 7-11-2015 και ώρα 20.30 πραγματοποιήθηκε στην 

Στρατιωτική Λέσχη Ναυπλίου η εκδήλωση του Συνδέσμου 

Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Αργολίδας « Ο  

΄Αγιος Νικόλαος » για την λειτουργία του Συνδέσμου από το 

1959 μέχρι σήμερα.