ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Ηλεκτρονικής Δήλωσης για Δ.Π.Κ και Δ.Ο.Σ. έτους 2021

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας σας ενημερώνει για την παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής ετησίων και αρχικών Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης               ( Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων ( Δ.Ο.Σ. ) έτους 2021         ( Χρήση 2020 ) υποβάλλονται μέχρι και την 28η-2-2022. 
Αφορά τους  Αποστρατευμένους έτους 2020..-

Για το Δ.Σ. 

Ο Γεν. Γραμματέας                                                        Ο Πρόεδρος 
Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ                                        Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ