Στις αγωγές τους ζητούσαν ποσά που κυμαίνονται από 954,55 έως 9.152 ευρώ

Την καταβολή τόκων σε 150 αστυνομικούς υπαλλήλους για αναδρομικά που έλαβαν το 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση ορίζουν τρεις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Απρίλιο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.