Ο καλός ηγήτορας – λένε πολλά από τα ιστορικά βιβλία – φαίνεται από το 
γεγονός ότι ηγείται δια του παραδείγματος. Σε αυτό το πλαίσιο οι Ευέλπιδες, 
προκειμένου να μπορούν να δώσουν οι ίδιοι το παράδειγμα στους 
υφισταμένους τους, περνάνε από πολύ σκληρή εκπαίδευση πέρα από το 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό κομμάτι της Σχολής.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με τις δραστηριότητες
 της Χειμερινής Εκπαίδευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.