Στην συνέχεια των από 19-6-2018 Αναρτήσεων

 σας γνωρίζουμε όλους τους ομιλητές της 2 ρης 

ημέρας του  Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν πάρα πολλά.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Ν. Αργολίδας : κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ Πρόεδρος 
και ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος Αντιπρόεδρος που παρακολούθησαν 
τις εργασίες του Συνεδρίου ήδη συγκεντρώνουν τα επί 
μέρους και  επίκαιρα θέματα περιμένοντας ακόμα 
την ολοκλήρωση κάποιων θεμάτων. 
Μόλις αυτά ολοκληρωθούν θα ομαδοποιηθούν  θα 
γίνουν περαιτέρω διευκρινιστικές αναρτήσεις κατά 
αρμοδιότητα των αναφερομένων που παρακολούθησαν 
τις εργασίες του Συνεδρίου ως επίσης σε επί μέρους 
θέματα που θα αφορούν σε προσωπικό επίπεδο τα μέλη
του Συνδέσμου θα γίνεται πληρέστερη ενημέρωση στο 
Γραφείο του Συνδέσμου.   

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. Εργασίες - Ομιλίες 2ης Ημέρας
Τελευταία ενημέρωση23/06/2018
Την  Κυριακή 10-6-2018 συνεχίστηκαν οι εργασίες του 19ου Π.Σ. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τους ομιλητές που  λόγω παρέλευσης του προγραμματισθέντος χρόνου κατά την χθεσινή ημέρα 9-6-2018 σύμφωνα με την Η.Δ. και δεν παρουσίασαν τα θέματά τους  να λάβουν τον λόγο  ως εξής :