ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ στου Συνδ.Αποστρ. Σωμ. Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας ενημερώνει τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΑΣ για το Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει με την ανακοίνωση που μας έστειλε η Ομοσπονδία για την ενημέρωσή σας.-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884

                                                                             Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου  2023 

Αρμόδιος:                                                         ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ 
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ: 7594

ΘΕΜΑ : Παρεμβάσεις ΕΑΑΣ για το  Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ.  
ΣΧΕΤ:  1.  Το από 9-9-2023 email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΗΝΟΜΕΤΡΑ Χαράλαμπου.                            
            2. Το από 9-9-2023 κοινοποιηθέν  email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρήστου.
  

 Κύριε Πρόεδρε 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ επισκέφθηκαν το ΓΕΣ και το ΥΕΘΑ και με πρόσχημα ότι θα τους ενημερώσουν για θέματα που τους αφορούν έθεσαν και το θέμα διάσπασης του Μ.Τ.Σ. σε δύο μέρη . (Ένα του Στρατού Ξηράς και ένα της ΕΛ.ΑΣ , τ. Χωροφυλακής). Αυτό για την ΠΟΑΣΑ  και ειδικότερα για τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη) αποτελεί χτύπημα κάτω από τη μέση , και κυρίως αιτία ΄΄ πολέμου ΄΄ ανάμεσα στους μετόχους και τους μερισματούχους που προέρχονται από το Σ.Ξ. και την ΕΛ.ΑΣ. (τ. Χωροφυλακής). 
Η επίσκεψη  – συνάντηση κυοφορεί μια προσπάθεια  προς την κατεύθυνση  διαχωρισμού του ΜΤΣ η οποία εάν επέλθει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ανισότητες στους μερισματούχους – μετόχους της Ελληνικής Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακής)  αλλά ταυτόχρονα θα υποθηκεύσει και το μέλλον του Μ.Τ.Σ. 
Η Ομοσπονδία μας  σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ ,  την ΠΟΑΞΙΑ και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  θα αγωνιστεί προκειμένου το ΜΤΣ να :
Α) Παραμείνει ενιαίο ως έχει.
Β) Καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου .
Γ)  Αποδίδει τα μερίσματα .
      Η προσπάθεια μας συντείνει  :
• Στην  απόδοση του αναλογούντος ποσοστού από τις στρατιωτικές δαπάνες και την κατανομή του ανωτέρω κοινωνικού πόρου και στα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων ενός εκάστου.

• Στην αύξηση των μερισμάτων δια μέσου της εισροής στο Ταμείο νέων πόρων όπως της απόδοσης του 5% από τις τροχονομικές κλήσεις ( σε αναλογία  με τα άλλα ταμεία της Αστυνομίας ).
Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΑΣΑ θα ενεργήσει βάσει των αποφάσεων που έχουν παρθεί σε διαδοχικά συνέδρια της και θα δώσει τη μάχη της , μαζί με όλους τους Απόστρατους και τους εν ενεργεία συναδέρφους προκειμένου να υπερασπίσει  τα δικαιώματά μας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας 


                                                             Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας                                   Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                               Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας ενημερώνει τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΑΑΣ για το Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και σας ενημερώνει με την ανακοίνωση που μας έστειλε η Ομοσπονδία για την ενημέρωσή σας.-
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884

                                                                             Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου  2023 

Αρμόδιος:                                                         ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ 
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ: 7594

ΘΕΜΑ : Παρεμβάσεις ΕΑΑΣ για το  Μ.Τ.Σ. στο ΓΕΣ και ΥΕΘΑ.  
ΣΧΕΤ:  1.  Το από 9-9-2023 email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΜΗΝΟΜΕΤΡΑ Χαράλαμπου.                            
            2. Το από 9-9-2023 κοινοποιηθέν  email  μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΣ Αντιστράτηγου ε. α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρήστου.
  

 Κύριε Πρόεδρε 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ επισκέφθηκαν το ΓΕΣ και το ΥΕΘΑ και με πρόσχημα ότι θα τους ενημερώσουν για θέματα που τους αφορούν έθεσαν και το θέμα διάσπασης του Μ.Τ.Σ. σε δύο μέρη . (Ένα του Στρατού Ξηράς και ένα της ΕΛ.ΑΣ , τ. Χωροφυλακής). Αυτό για την ΠΟΑΣΑ  και ειδικότερα για τη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη) αποτελεί χτύπημα κάτω από τη μέση , και κυρίως αιτία ΄΄ πολέμου ΄΄ ανάμεσα στους μετόχους και τους μερισματούχους που προέρχονται από το Σ.Ξ. και την ΕΛ.ΑΣ. (τ. Χωροφυλακής). 
Η επίσκεψη  – συνάντηση κυοφορεί μια προσπάθεια  προς την κατεύθυνση  διαχωρισμού του ΜΤΣ η οποία εάν επέλθει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ανισότητες στους μερισματούχους – μετόχους της Ελληνικής Αστυνομίας (τ. Χωροφυλακής)  αλλά ταυτόχρονα θα υποθηκεύσει και το μέλλον του Μ.Τ.Σ. 
Η Ομοσπονδία μας  σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ ,  την ΠΟΑΞΙΑ και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  θα αγωνιστεί προκειμένου το ΜΤΣ να :
Α) Παραμείνει ενιαίο ως έχει.
Β) Καταστεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου .
Γ)  Αποδίδει τα μερίσματα .
      Η προσπάθεια μας συντείνει  :
• Στην  απόδοση του αναλογούντος ποσοστού από τις στρατιωτικές δαπάνες και την κατανομή του ανωτέρω κοινωνικού πόρου και στα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων ενός εκάστου.

• Στην αύξηση των μερισμάτων δια μέσου της εισροής στο Ταμείο νέων πόρων όπως της απόδοσης του 5% από τις τροχονομικές κλήσεις ( σε αναλογία  με τα άλλα ταμεία της Αστυνομίας ).
Σε κάθε περίπτωση η ΠΟΑΣΑ θα ενεργήσει βάσει των αποφάσεων που έχουν παρθεί σε διαδοχικά συνέδρια της και θα δώσει τη μάχη της , μαζί με όλους τους Απόστρατους και τους εν ενεργεία συναδέρφους προκειμένου να υπερασπίσει  τα δικαιώματά μας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας                                                                                         Με εκτίμηση
Ο Γενικός Γραμματέας                                                    Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                               Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.