ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

" Διπλά αναδρομικά για 125.000 Απόστρατους. Όλες οι λεπτομέρειες με ΠΙΝΑΚΑ "

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Αργολίδας παρακολουθεί το θέμα. 


ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ 

Διπλά αναδρομικά έρχο­νται με δικαστική από­φαση αλλά και εξαιτίας παράνομων μειώσεων στις συντάξεις γήρατος αλλά και χηρείας 125.000 αποστράτων με δύο τρόπους: