ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Συμμετοχή του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στις εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2018Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2018 καταθέτοντας στεφάνι από τον Πρόεδρο κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου  και άλλα μέλη του Συνδέσμου. 

Σήμερα η Ελλάδα εορτάζει μνημονεύοντας το ΟΧΙ  στους Ιταλούς που είχε το τελεσίγραφο το οποίο  επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου στον Ελληνα  Πρωθυπουργό Ιωάννη ΜΕΤΑΞΑ.

Το ΟΧΙ που είπε ο Ελληνικός Λαός από τα χείλη του Πρωθυπουργού ήταν η συνέπεια της εισόδου της χώρας μας στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχίζοντας ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος του 1940.

Πηγές :  φωτογραφιών και video από τις επαγγελματικές σελίδες.

 StaLa News 


   Î‘ργολικές Ειδήσεις