ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Συμμετοχή του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμ.Ασφ. Ν.Αργολίδας στο 23ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελ.Ομοσπονδίας Αποστ. Σωμάτων Ασφαλείας

 


Στην παρούσα ανάρτηση συγκεντρώθηκαν όσα ήταν δυνατόν από την πραγματοποίηση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας           “ Π.Ο.Α.Σ.Α. “ για να υπάρχει μία σφαιρική ομαδοποιημένη εικόνα του αναφερόμενου Συνεδρίου. 

Προκειμένου ενημερωθούν  τα μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας και οι Σύνεδροι που συμμετείχαν. 

Πραγματοποιήθηκε το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας “ Π.Ο.Α.Σ.Α. “ όπου συμμετείχαν τα εκλεγέντα  Μέλη Αντιπρόσωποι της Π.Ο.Α.Σ.Α. του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας Ο κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ Πρόεδρος, Ο κ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης Αντιπρόεδρος και  Ο κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος Γεν. Γραμματέας.

Επιγραμματικά θα σας γνωστοποιήσουμε τα θέματα που συζητήθηκαν στο αναφερόμενο Συνέδριο καθότι υπάρχει εκτενέστερη αναφορά αλλά και καταγεγραμμένα στο Ψήφισμα το οποίο θα υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς..

ΘΕΜΑΤΑ:

1.-Οικονομικά θέματα που απασχολούν όλους μας.

2.-Για το Πολιτιστικό Κέντρο της Αστυνομίας.

3.-Για την Παιδική Εγκληματικότητα.

4.-Για τις Σχέσεις των εν ενεργεία με τους Αποστράτους

5.-Τα προβλήματα που δημιούργησε ο Πόλεμος και γενικότερα την ανησυχία.

6.-Για την Αγωγή της Αλληλεγγύης.

7.-Τα προβλήματα με το Μ.Τ.Σ.

8.-Για τον Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας                    “ Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. “ που σκοπό έχει να απονέμει στα μέλη της έκτακτων εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων στις περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του, όπως κάθε φορά ισχύει ο οποίος και ψηφίστηκε στο αναφερόμενο Συνέδριο.

1η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ 23 Π.Σ. της ΠΟΑΣΑ 29-4-2023 Λουτράκι


Η υποδοχή  από τους συναδέλφους  της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν Κορινθίας  με τα δώρα τους μας εξέπληξε . Η  έναρξη της  Συνεδρίασης-των εργασιών του  23ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου έγινε   σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη .Κατά την εκλογή του προέδρου του Συνεδρίου εξελέγη ως Πρόεδρος της Γ.Σ. ο ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος του Σ.Α.Σ.Α.Ν Έβρου   , ως βοηθός του εξελέγη ο ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Συνδέσμου Α.Σ.Α. Αγρινίου  .Χρέη Γραμματέα εξετέλεσε ο Γ.Γ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς και αναπληρωτής  αυτού ο Ειδικός Γραμματέας της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης .Στη συνέχεια :
 Ταμίας ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας  εξέθεσε  τα οικονομικά στοιχεία.


Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης ανάγνωσε  την έκθεση του  διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους 2021 μαζί με τα άλλα μέλη της .Ε.Ε.  ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία και ΜΑΝΤΑ Μιχάλη.

Παρουσίαστηκε ο  Προϋπολογισμόςτου έτους 2022 από τον Ταμία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΣΟ Ευάγγελος εξέθεσε τα πεπραγμένα του Δ. Σ
.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αγαπητοί συνάδερφοι το παρελθόν έτος αποτέλεσε για όλους τους Έλληνες , τους συνταξιούχους  αλλά και για εμάς τους Απόστρατους των Σ.Α. ένα έτος επανακαθορισμού των σχέσεων μας , σχέσεων μεταξύ πολιτών και πολιτικής , σχέση μεταξύ πολιτών και Κυβέρνησης , σχέση μεταξύ συνδικαλιστικών ενώσεων και κοινωνίας και τέλος σχέσεων όλων ημών μεταξύ μας αλλά και μεταξύ ημών και Πρωτοβάθμιων Σωματίων.
Η Π.Ο.Α.Σ.Α. σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με πρωτοβουλίες του Δ.Σ. αυτής πάσχισε ούτως ώστε οι Απόστρατοι των Σ.Α. να αποτελέσουν ένα αρραγές μέτωπο κατοχύρωσης των κεκτημένων μας και ανάκτησης των χαμένων μας.
Συγκεκριμένα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με Κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να :
1.    Αποδοθεί σε όλους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με αναδρομική ισχύ
2.    Να καταργηθεί οριστικά η ανωτέρω ειδική εισφορά αλληλεγγύης
3.    Να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους και χωρίς δικαστικές αποφάσεις όλες οι αντισυνταγματικές κρατήσεις των παρελθόντων ετών ως και τα δώρα
4.    Να μην υπάρξουν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις , στα λαμβανόμενα μερίσματα ως και στα προς χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ
Από τα ανωτέρω τα 2 και 4 επιτεύχθησαν. Για τα υπόλοιπα συνεχίζεται ο αγώνας αμείωτος και απαιτείται η συμμετοχή και ο αγώνας του συνόλου των συναδέρφων.
Βρεθήκαμε μπροστά στον κίνδυνο διάσπασης του ΜΤΣ και δυστυχώς ο κίνδυνος αυτός έγινε πιο σοβαρός με την ακραία στάση της Ε.Α.Α.Σ. η οποία με συγκεκριμένες δράσεις επιθυμεί τον διαχωρισμό του Μ.Τ.Σ.
Η Ομοσπονδία μας αγωνίστηκε και μέχρι σήμερα κατάφερε το Μ.Τ.Σ. να παραμείνει ενιαίο και αδιαίρετο. Στάθηκε και στέκεται με οποιοδήποτε τίμημα απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης του Μ.Τ.Σ. και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την οικονομική ευρωστία αυτού.
Σε συναντήσεις που είχε με Κυβερνητικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες έκανε γνωστές τις θέσεις της οι οποίες συνοπτικά είναι:
1.    Ενιαίος ασφαλιστικός πυλώνας Ε.Δ. και Σ.Α.
2.    Ενιαίο και αδιαίρετο Μ.Τ.Σ.
3.    Κοινωνικοί πόροι στο Μ.Τ.Σ. , από τα εξοπλιστικά προγράμματα , ανάλογα με τους μερισματούχους των μετοχικών ταμείων.
4.    Αναλογική εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.
5.    Ουδεμία μείωση στο καταβαλλόμενο Β.Ο.Ε.Α.
6.    ʼμεση εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 4256/14
7.    ʼμεση εφαρμογή του Ν. 5018/2023
8.    Οριστική κατάργηση του υφισταμένου Ν. 1911/1990
Ένας άλλος τομέας μας που η Ομοσπονδίας μας έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει τον αγώνα της είναι η οικονομική ευρωστία των μελών της και συγκεκριμένα των Ενώσεων – Συνδέσμων της. Στην κατεύθυνση αυτή ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. έκανε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους υπόλοιπους Συνδικαλιστικούς φορείς των συνταξιούχων προκειμένου όλοι μαζί όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και την καταβολή επιτέλους των αντίστοιχων ποσών που έχουν καταβάλει οι συνταξιούχοι για την συνδικαλιστική τους δράση.
Φτάσαμε μέχρι τον κ. Πρωθυπουργό ο οποίος στις αρχές Δεκεμβρίου 2022 , όταν συναντηθήκαμε , μας υποσχέθηκε απερίφραστα ότι πριν εκπνεύσει το 2022 τα αντιστοιχούντα ποσά θα καταβληθούν στις Ομοσπονδίες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η δέσμευση του αυτή δεν έχει υλοποιηθεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Ομοσπονδία μας αντιστοιχεί ένα ποσό 900 .000 ευρώ περίπου.
Στα πλαίσια ανοίγματος της Ομοσπονδίας μας στην κοινωνία συναντηθήκαμε με Περιφερειάρχες , Δημάρχους αλλά και σημαίνουσες προσωπικότητες διαφόρων τοπικών κοινωνιών προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας , να τους δηλώσουμε ότι είμαστε δίπλα στα τοπικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών αλλά και για να τους ζητήσουμε τη συνδρομή τους προκειμένου να επιλύσουμε δικά μας αιτήματα.
Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις των  Συνδέσμων – Ενώσεων  είτε αυτές είχαν εορταστικό χαρακτήρα είτε ήταν εκλογοαπολογιστικού περιεχομένου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα Σωματεία για τις δράσεις που ανέπτυξαν το παρελθόν έτος , οι οποίες είχαν μεγάλη συμμετοχή και απήχηση και να συγχαρώ επίσης και όλα τα νεοεκλεγέντα Δ.Σ. των Συνδέσμων – Ενώσεων.
Συμμετείχαμε στην μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΔΕΘ , μαζί με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας , διαδηλώνοντας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας , υπερασπιζόμενοι τα αιτήματα των εν ενεργεία συναδέλφων μας αλλά και αποδεικνύοντάς έμπρακτα ότι τα εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία στελέχη των Σ.Α.  προχωρούν από κοινού , με κοινό βηματισμό , για τη συνολική εκπλήρωση των στόχων που οι συνδικαλιστικές τους ενώσεις έχουν καθορίσει.
Συμμετείχαμε σε όλες τις αποφασισθείσες και πραγματοποιθείσες συγκεντρώσεις των συνταξιούχων της χώρας  που έλαβαν χώρα στην Αθήνα  δημιουργώντας έτσι ένα κοινό μέτωπο συμμετοχής και αγώνα.
Πιστοί στις δεσμεύσεις μας:
1.    Ολοκληρώσαμε το νέο μας καταστατικό το οποίο ήδη αποτελεί μια πραγματικότητα.
2.    Δημιουργήσαμε το καταστατικό του ΕΛΑΠΟΑΣΑ το οποίο θα τεθεί υπό την κρίση των συνέδρων του 23ου Π.Σ.
3.    Συνεχίστηκε η δραστηριότητα του ΠΟΚΕΑ ως και η έκδοση της αναβαθμισμένης εφημερίδας μας.
Αναπτύξαμε και συμμετέχουμε σε συνεχείς διαβουλεύσεις προκειμένου να υπάρξει ένας ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με τις θεσμικές Ενώσεις των Αποστράτων των Ε.Δ. προκειμένου ο δίαυλος αυτός να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εν αποστρατεία στελεχών των Σ.Α. και Ε.Δ.
Τέλος ολοκληρώσαμε ένα κύκλο επαφών με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη , Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως και το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γιατί πιστεύουμε ότι είναι οι φορείς εκείνοι που , σε Κυβερνητικό επίπεδο ,  μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω ακράδαντα ότι στο μέτρο του δυνατού και κάτω από τις συνθήκες που αντιμετωπίσαμε , συνθήκες που είχαν να κάνουν με την οικονομική κρίση , την επιδημιολογική κρίση, την ενεργειακή κρίση , την πολεμική κρίση ( Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιθετική διπλωματική και όχι μόνο πολιτική της Τουρκίας έναντι της Πατρίδας μας ),  αλλά και τη συνεχιζόμενη κρίση των θεσμών πετύχαμε μέσα στο χρόνο αυτό τους στόχους που θέσαμε ( όχι σε απόλυτο βαθμό ) κρατήσαμε αρραγή την ενότητά μας και αποδείξαμε έμπρακτα ότι δικαίως μας εμπιστευτήκατε να σας εκπροσωπούμε. Για το λόγο αυτό ζητώ να υπερψηφίσετε των κατατεθέντα διοικητικό απολογισμό του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.    
Ευχαριστώ. 
Στη συνεδρίαση  παρέστη και μας τίμησε με την παρουσία του ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Καθηγητής κ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης , ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συνέδρους .

Η επίσημη έναρξη του 23 Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 29-4-2023

Πραγματοποιήθηκε την 29-4-2023  η τελετή έναρξης των εργασιών του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. Με την παρουσία τους μας τίμησαν οι:

 1.    Ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Καθηγητής κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης , ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συνέδρους .  2.    Η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Αθηνά ΚΟΡΚΑ - ΚΩΝΣΤΑ ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη  κ. ΝΙΚΑ και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας κ. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ Χαρίλαου .


3.    Ο Δήμαρχος Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος .
4. Ο αντιδήμαρχος Λουτρακίου Ταξίαρχος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.  ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ Ιωάννης

  

5.    Ο Ταξίαρχος κ. ΤΕΤΡΑΔΗΣ Χαράλαμπος Διευθυντής Αστυνομίας Κορινθίας ως εκπρόσωπος του  κ. Αρχηγού ΕΛ.Α.Σ ο οποίος δεν δύναται να παραστεί λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών .


6.    Ο Αρχιπύραρχος ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ Δημήτριος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου ως εκπρόσωπος κ Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος7.    Ο ανθυποπλοίαρχος  Λ.Σ.- Ελληνικής Ακτοφυλακής ΧΡΟΝΗΣ Δημήτριος και η ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΔΑΙΑΜΑΝΤΗ Ευγενία , ως εκπρόσωπος του Λιμενάρχη Κορίνθου ΚΟΝΤΟΥ Παναγιώτη και του Αρχηγείου  του Λ.Σ.

8.    Η Διοικητής του ΑΤ. Λουτρακίου Αστυνόμος Β ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Ε

9.    Ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α. κ. ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης .


10.    Το επίτιμο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. Αστυνομικός  Υποδιευθυντής ε.α. κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος .
11.    Ο Εκπρόσωπος της Motor Oil  μας έστειλε μήνυμα ότι δεν μπορεί να παραστεί  και στέλνει τους χαιρετισμούς στους συνέδρους
12.    Ο επίτιμος Ειδικός Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. του ΝΙΜΙΤΣ , ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος μας  έστειλε τον χαιρετισμό του προς τους Συνέδρους διότι για λόγους οικογενειακούς  δεν δύναται να παραστεί  στο Συνέδριο .
Ακολούθησε :
Η τήρηση ενός  λεπτού σιγή, στη μνήμη των συναδέλφων, οι οποίοι έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή έφυγαν από τη ζωή για οποιαδήποτε αιτία.Η ομιλία του  Προέδρου  Ένωσης  Αποστράτων Σ.Α. Ν. Κορινθίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Βασιλείου
 στην έδρα του πραγματοποιείται το 23ο  Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. .


Η ομιλία  του Επίτιμου Προέδρου  Ένωσης  Αποστράτων Σ.Α. Ν. Κορινθίας και Επίτιμου Αντιπρόεδρου Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ Ιωάννη.

Η ομιλία του Β΄ Αντιπροέδρου Π.Ο.Α.Σ.Α. ΒΟΡΓΙΑ Κωνσταντίνου .

Ο Χαιρετισμός του κ. Προέδρου Π.Ο.Α.Σ.Α. υποστράτηγου ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου :


Κυρία  εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη  , Κύριε Δήμαρχε , Κύριε αντιδήμαρχε τέως συνάδελφε. Κύριε ταξίαρχε εκπρόσωπε  του Αρχηγού της ΕΛΑΣ. ., Κύριε αρχιπύραρχε  εκπρόσωπε  του κ. Αρχηγού του ΠΟ.Σ. , Κύριε εκπρόσωπε του Λιμενικού Σώματος. Κύριοι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ενώσεων. Συνάδερφοι. Κυρίες και κύριοι.

Εμείς οι απόστρατοι των Σ.Α. , πριν από 24 χρόνια , δημιουργώντας την Ομοσπονδία μας δηλώσαμε εμπράκτως  ότι οι αρχές , οι αξίες και τα ιδανικά που υπηρετήσαμε δεν αποστρατεύονται  .
Αποφασίσαμε μια πορεία μέσα στο χρόνο , μέσα σε μια λεωφόρο που έχει δύο παράλληλες ροές . Η μία ροή είναι η συμμετοχή και ο αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων μας , τη διατήρηση των κεκτημένων μας και την ανάκτηση των χαμένων μας. Η άλλη ροή είναι η διαχρονική πίστη στις αρχές που πρεσβεύει η Π.Ο.Α.Σ.Α. , αρχές που για εμάς τους Αποστράτους των Σ.Α. είναι αδιαπραγμάτευτες.
Είμαστε λαμπαδηδρόμοι της κοινωνικής προσφοράς , φωτεινοί σηματοδότες της ανθρώπινης αλληλεγγύης , φορείς φιλίας και εθελοντισμού , ζωντανά  παραδείγματα αγωνιστών της καθημερινότητας.
Ως Απόστρατοι των Σ.Α. λέμε ΝΑΙ  στη Δημοκρατία και την Ελευθερία και ΟΧΙ στον φασισμό και τον άκρατο λαϊκισμό. Λέμε ΝΑΙ στον υγιή πατριωτισμό , στην εθνική συνεννόηση και διακομματική συναίνεση και ΟΧΙ   στο τυφλό κομματικό μίσος και το διχασμό. Λέμε ΝΑΙ στον αγώνα ενάντια στην οικονομική εξαθλίωση και τη κοινωνική περιθωριοποίηση και  ΟΧΙ στον εφησυχασμό, την αδιαφορία , την μη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες.
Δηλώνουμε παρόντες   στον αγώνα της πατρίδας μας για αναγέννηση και ανάκτηση της διεθνούς θέσης που της έχει επιβάλει η ιστορία.
Οι μάχες που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Είναι μάχες που δίνονται μαζί με όλους τους Έλληνες , τους συνταξιούχους , τους εργαζόμενους , τους άνεργους νέους , είναι μάχες επιβίωσης , είναι μάχες ζωής και ταυτότητας.
Παράλληλα μέσα σε αυτό το κοινωνικά διαμορφωθέν σκηνικό , εμείς οι Απόστρατοι των Σ.Α.  , αναδεικνύουμε το ρόλο μας , ένα ρόλο πολυποίκιλο , σημαντικό , ένα ρόλο που επιβάλει :
•    Πρωτοπορία  για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ειρήνης.
•    Αγώνα υπεράσπισης αρχών και αξιών.
•    Αγώνα για μια πατρίδα εθνικά υπερήφανη , για μια πατρίδα σημείο αναφοράς , για μια πατρίδα αντάξια των προγόνων μας.
Έχουμε κάνει λοιπόν σημαία της καθημερινότητάς μας τον διαρκή αγώνα μέσα στην κοινωνία , μαζί με τη κοινωνία για μια καλύτερη κοινωνία.
Ακολούθησαν οι  Χαιρετισμοί των Προσκεκλημένων  και η επίδοση αναμνηστικών πλακετών της Ομοσπονδίας μας :
•    Στην εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Αθηνά ΚΟΡΚΑ - ΚΩΝΣΤΑ ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη  κ. ΝΙΚΑ και του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Κορινθίας κ. ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ Χαρίλαου .
•    Στον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιο
•    Ο Πρόεδρος της  Ένωσης  Αποστράτων Σ.Α. Ν. Κορινθίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Βασίλειος παρέλαβε και θα επιδώσει τις πλακέτες στον κ.  Δήμαρχο Κορινθίων και στον Διευθυντή της ΜΟΤΟR OIL A.E. χορηγό του Συνεδρίου μας.

Από τα μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας που εκπροσωπούσαν τον Σύνδεσμο στο 23 Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. έγινε η επίδοση του Βιβλίου όπου ο Πρόεδρος κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ έκανε πριν  μία μικρή αναδρομή στην αφορμή που δόθηκε το να γίνει το βιβλίο αυτό. 

Αγαπητοί Σύνεδροι

Σήμερα οι Πρόεδροι των Συνδέσμων  και  Ενώσεων έλαβαν μαζί με τα δώρα της ΄Ενωσης Κορινθίας  ένα βιβλίο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας όπου είμαι ΠΡΟΕΔΡΟΣ  προκειμένου να κοσμεί τις Βιβλιοθήκες σας αφού προηγουμένως όλοι το διαβάσετε.

Για να φθάσουμε σήμερα στο βιβλίο αυτό η ιδέα ήταν του συναδέλφου ΚΟΚΚΟΡΟΥ Ηλία.

Το Βιβλίο  είναι αποτέλεσμα   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ εργασίας του ομιλούντος και το  κυκλοφορήσαμε ως Σύνδεσμος για πρώτη φορά σε Τοπικό αλλά και σε Πανελλαδικό Επίπεδο.

΄Εχει τίτλο ΑΝΑΔΡΟΜΗ στην ΙΣΤΟΡΙΑ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ το οποίο αφιερώθηκε στους συναδέλφους που έπεσαν εν ώρα του καθήκοντος.

Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  παραθέτω τα στοιχεία του Νομού για τον πλούτο από Ιστορικά γεγονότα και φυσικές ομορφιές του.

Στην τελευταία σελίδα δίνω την Ελπίδα και την Ευχή σε όλους εσάς ώστε το παρόν πόνημα να χρησιμεύσει ως ερέθισμα προκειμένου και εσείς να καταγράψετε τις γνώσεις σας για την Τοπική Ιστορία σας, συμβάλλοντας με αυτό να υπάρξει μία σειρά από ντοκουμέντα που θα καταγράφουν την Ιστορία μας.

Καλώ τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο να παραλάβει το Βιβλίο για τα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Καλώ την συνεργάτισσα της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία να παραλάβει το βιβλίο τιμής ένεκεν.

Καλώ τον Πρόεδρο της ΄Ενωσης Κορινθίας  κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Βασίλειο που είναι  οικοδεσπότης του Συνεδρίου για να παραλάβει το βιβλίο.

Καλώ τον Γεν. Γραμ. της Π.Ο.Α.Σ.Α κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα το οποίο και ευχαριστώ για τα καλά του λόγια στο κάλεσμά μου ο οποίος κάνει πολύ καλεί δουλεία και η απονομή του βιβλίου είναι ειδικά σε προσωπική εκτίμηση.-

ΑΠΟΝΟΜΗ του Βιβλίου 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ επέδωσε στον κ. Πρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. το Βιβλίο της Ιστορίας του Συνδέσμου ,

ο Αντιπρόεδρος κ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης  επέδωσε στην κ. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ Ευγενία μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ο Γεν. Γραμματέας  του Συνδέσμου ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος επέδωσε ένα αντίτυπο του Βιβλίου στον Πρόεδρος της  Ένωσης  Αποστράτων Σ.Α. Ν. Κορινθίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Βασίλειο .και στη συνέχεια 

 
ο Πρόεδρος επέδωσε ένα βιβλίο στον Γ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα .

Ακολούθησε η τελετή  έναρξης των εργασιών του 23ου Π.Σ. της Ομοσπονδίας μας . Την κήρυξαν και οι τρείς παριστάμενοι Αξιωματικοί εκπρόσωποι των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής .

Ακολούθησε επίσημο δείπνο στο Ξενοδοχείο .

2Η ΗΜΕΡΑ 23ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. πρωινή συνεδρίαση 30-4-2023

Την δεύτερη ημέρα 30-4-2023 σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη παρουσιάστηκαν  από τους :

•    ʼ Αντιπρόεδρο  Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. και Νομικό Σύμβουλο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα θέματα νομικού περιεχομένου  , συνταξιοδοτικά και  διεκδικήσεις .
•    Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο  θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος αποστράτων
•    Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος της επιτροπής σχεδιασμού του προτεινόμενου  Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. παρουσίασε  κατ’ άρθρο το Σχέδιο  και ακολούθησε συζήτηση και ψήφιση αυτού  συζήτηση.

Από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας  Ο Πρόεδρος κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ για οικογενειακούς λόγους δεν ήταν δυνατόν να παραστεί ως επίσης και ο Γεν. Γραμ. κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος για ανειλημμένων υποχρεώσεων παρέμεινε ο Αντιπρόεδρος κ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης.

ΨΗΦΙΣΜΑ της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατά το 23 Π.Σ. της 29και 30-4-2023
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884

                                                                                                            Λουτράκι, 30 Απριλίου 2023

                                                                                         Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Λουτράκι,  σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 20223ημέρα της εβδομάδος  Κυριακή  και ώρα 20.30΄, τα μέλη του 23ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων,

     Ο μ ο φ ώ ν ω ς
Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:
1.    Αποτίουν  φόρο τιμής, στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας  που θυσιάσθηκαν στο βωμό του καθήκοντος στον αγώνα τους για την  προστασία των έννομων αγαθών  στην κοινωνία και στην Πατρίδα μας  και εκφράζουν τη θερμή συμπαράστασή τους προς τους οικείους τους.
2.    Συγχαίρουν το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος   και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ) γιατί καθημερινά με πενιχρά μέσα, αλλά με υψηλό φρόνημα και πίστη στο καθήκον τους, δίνουν ένα άνισο αγώνα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να διασφαλίσουν τα αγαθά της τάξης,  ασφάλειας,  και ειρηνικής συνύπαρξης των πολιτών.
3.    Ανησυχούν για την ανεργία, την αναγκαστική «μετανάστευση» των νέων μας, την αύξηση του δημογραφικού προβλήματος, την αποδυνάμωση της κοινωνικής ασφάλισης,  την κρίση θεσμών και αξιών.
4.    Αποδοκιμάζουν τις ασκούμενες  πολιτικές που δεν συγκρούονται με το λαϊκισμό, το πελατειακό σύστημα, τα κατεστημένα συμφέροντα και κάθε μορφή διαφθοράς, αδιαφάνειας και παρασιτισμού, που προστατεύουν τους ισχυρούς εις βάρος των αδυνάτων, που διατηρούν ακόμα προνόμια και ασυλίες.
5.    Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις μεγάλες, άδικες και αντισυνταγματικές περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, με τους Ν.4093/12, Ν.4387/16 & Ν.4472/17 και Ν.4670/20, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας τους και το μέγεθος της προσφοράς τους.
6.    Απαιτούν την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ:2192/2014 και 1128/2016,   σε ό,τι αφορά το Ν. 4093/12,  με την ΠΛΗΡΗ επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου/ Αυγούστου 2012, την ενσωμάτωση του υπολοίπου 50 % των αναδρομικών στη σύνταξη (όπως έγινε με το Ν.4307/14) και την καταβολή των αναδρομικών μέχρι τέλους του 2018 (και όχι όπως αυθαίρετα αποδόθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2016-Ν.4575/18), για τη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, που παραβιάσθηκε κατάφωρα (άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος).
7.     Ζητούν τη  διακοπή από την ενιαία σύνταξη των  αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας της παρακράτησης της ασφαλιστικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010),  ως έγινε με την κατάργηση  της  ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, από 01-01-2023  με Ν. 4972/2022, κατόπιν  των   υπ’ αριθ. 244/2017 & 504/2021 αποφάσεων    του Ελεγκτικού Συνέδριο εν Ολομελεία, καθώς και την αναδρομική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ E.Α.Σ. και των επιδομάτων  εορτών Χριστουγέννων -Πάσχα και αδείας, για τα οποία καταβλήθηκαν επί δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές,  που θεσμοθετήθηκαν  με διατάξεις, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές, από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών νόμων.
8.    Ζητούν την άμεση επανασύνδεση των συντάξεων  των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας  και των Ενόπλων Δυνάμεων με το  προσωπικό στην ενέργεια, ως ειδικής κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, κατηγορίας εργαζομένων και  την ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» του Ν. 4387/16,στις ανταποδοτικές συντάξεις   που δημιουργεί απαράδεκτες διακρίσεις εις βάρος μας και αποστερεί ισοβίως,   από τους συνταξιούχους που την υφίστανται τις   αυξήσεις που θα ελάμβαναν στην σύνταξή τους, λόγω μείωσης του εισοδήματος τους λόγω ανόδου του πληθωρισμού.
9.    Διατηρούν σταθερή την επιδίωξη για δημιουργία  Ενιαίου Ασφαλιστικού Πυλώνα Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων και, καλούν όλους να αγωνισθούν για την  αυτόνομη λειτουργία και οικονομική αυτοτέλεια του βιώσιμου ασφαλιστικού  Φορέα ΤΑΠΑΣΑ, με την επαναφορά του Τομέα Επικούρησης από τον e-ΕΦΚΑ, στο ΤΑΠΑΣΑ, την  αποκατάσταση των αποθεματικών στα μεγέθη του έτους 2012 και τη διατήρηση του συνόλου της περιουσίας των επικουρικών και προνοιακών τομέων ασφάλισης των μετόχων και μερισματούχων των Σωμάτων Ασφαλείας. Επιδιώκουν τη δημιουργία ενιαίου Κλάδου Υγείας με  τη σταδιακή διεύρυνση των δικαιούχων του, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.
10.    Εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, για την καταφανή αναντιστοιχία εκπροσώπησης των αποστράτων  αστυνομικών και συνταξιούχων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας στο νέο ασφαλιστικό φορέα   e-ΕΦΚΑ, για τη μη θεσμοθέτηση αυτόνομης   Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ  με θέματα μόνο των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης , καθώς και τη συνεχιζόμενη μη αναλογική εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ.  του Μετοχικού  Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.). 
11.    Καταδικάζουν τις προσπάθειες της πλειοψηφίας του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. να καταργηθεί ο θεσμοθετημένος πόρος 4% υπέρ Μ.Τ.Σ. από τις αμυντικές δαπάνες και να υπαχθεί στον ΕΚΟΕΜΣ ή σε ειδικό λογαριασμό του Μ.Τ.Σ.  στον οποίο θα μετέχουν μόνον στρατιωτικοί εξαιρουμένων των αστυνομικών.
12.    Επιδιώκουν σταθερά τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων νοσηλείας για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην ενέργεια και αποστρατεία, στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ .
13.    Εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, για την μείωση του ποσού στο καταβαλλόμενο Β.Ο.Ε.Α. και θα αγωνιστούν για την επαναφορά της προταίρας κατάστασης καλώντας τα αρμόδια υπουργεία να επανεξετάσουν το μείζον για τους απόστρατους αυτό θέμα.
14.    Ζητούν  την επέκταση των δικαιούμενων παροχών  από το «Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας»,  από 10  σε 15 έτη, με αφετηρία την πράξη αποστρατείας.
15.    Ζητούν από την πολιτική και φυσική ηγεσία να διασφαλίσουν  την απρόσκοπτη  λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), όπως προβλέπεται  από  τον ιδρυτικό του Νόμο 3688/2008.
16.    Διατυπώνουν την ανησυχία τους για την έξαρση του βίαιου εγκλήματος, που γίνεται καθημερινά, περισσότερο αδίστακτο, απρόσωπο, ανάλγητο και αποκρουστικό , την αυξανόμενη παιδική  εγκληματικότητα , και αποδοκιμάζουν την διατήρηση ακόμα  σε ισχύ,  σε ένα κράτους δικαίου, ευεργετικών  διατάξεων πρόωρης αποφυλάκισης επικίνδυνων κακοποιών.
17.    Δηλώνουν όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, σε αρραγή ενότητα και ομοψυχία με τους εν ενεργεία συναδέλφους, με συνέπεια, αξιοπιστία και αγωνιστικότητα  θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, για την τιμή  και την αξιοπρέπειά τους, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, μέχρι η δικαιοσύνη να γίνει πράξη.
18.    Ανησυχούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυσμενείς επιπτώσεις για την ίδια την Ουκρανία αλλά και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή  της Ευρώπης αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.
19.    Τέλος, εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να υποβάλει το παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 Φωτογραφικό υλικό  από το 23ο Συνέδριο, 

για περισσότερες στην Ιστοσελίδα 

της Π.Ο.Α.Σ.Α.

 

 Λίγα λόγια