ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης για συνταξιούχους
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης για συνταξιούχους

Όπως αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚΚ, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αμετάκλητα αντισυνταγματική την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους του δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για επιστροφή αναδρομικών.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, τα αναδρομικά υπολογίζονται συνολικά σε 4 δισ. ευρώ τα οποία καλείται να επιστρέψει η κυβέρνηση σε 500.000 συνταξιούχους. Δικαιούχοι των αναδρομικών της ΕΑΣ είναι και οι κληρονόμοι, σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δικαίωμα στα αναδρομικά θα έχουν και όσοι δεν είχαν καταθέσει προσφυγές, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα. Ενώ με βάση πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιούχοι των αναδρομικών μπορούν να είναι οι κληρονόμοι των συνταξιούχων από τους οποίους παρακρατήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις τους.

Τα αναδρομικά θα είναι πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, για όσους είχαν ασκήσει αγωγή ή είχαν υποβάλλει την αίτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ για διακοπή της παραγραφής.

Ποσοστιαίες μειώσεις ν. 4093/2012 στις συντάξιμες αποδοχές – Επιπτώσεις στο μέρισμα Μ.Τ.Σ.

 

Ποσοστιαίες μειώσεις ν. 4093/2012 στις συντάξιμες αποδοχές – Επιπτώσεις στο μέρισμα Μ.Τ.Σ.

         1. Με το άρθρο Πρώτο, υποπαρ.Β.3 του ν. 4093/2012, προβλέφθηκε ποσοστιαία μείωση στις συντάξεις ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των 1.000€, με ποσοστό μείωσης  ανάλογου  με το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Η διάταξη αυτή με τις υπ’ αρ. 2287 & 2288/2015 αποφάσεις της Ολ. του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική, γεγονός που υποχρέωνε την Πολιτεία να νομοθετήσει ανάλογα και να άρει τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούσε στους συνταξιούχους η παραπάνω διάταξη.

Η Πολιτεία μετά από 11 μήνες από τις αποφάσεις αυτές  με το ν. 4387/2016 πράγματι νομοθέτησε, δυστυχώς όμως για τους συνταξιούχους κατά  τέτοιο τρόπο που αντί να υπάρξει άρση του επαχθούς μέτρου, προσδιορίσθηκε νέος τρόπος απονομής των συντάξεων, με ποσοστά αναπλήρωσης τέτοια που αντί να επαναφέρουν την κατάσταση στα μισθολογικά δεδομένα προ του ν. 4093/2012 προέκυψαν μικρότερα ύψη συντάξεως, με συνέπεια να ανακύψει και η γνωστή «προσωπική διαφορά».

Αυτά εν ολίγοις, ως προς το γενικά  ιστορικό του θέματος.

Ενημέρωση Μερισματούχων του ΜΤΣ επί Κρατήσεων στα Μερίσματα που εφαρμόζονται από 01-01-2013, με βάση διατάξεις του ν.4093/2012

 


Ενημέρωση Μερισματούχων του ΜΤΣ επί Κρατήσεων στα

 Μερίσματα που εφαρμόζονται από 01-01-2013, 

με βάση διατάξεις του ν.4093/2012

2021, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 - 11:31ΠΜ

Ενημέρωση Μερισματούχων του ΜΤΣ επί Κρατήσεων στα Μερίσματα που εφαρμόζονται από 01-01-2013, με βάση διατάξεις του ν. 4093/2012.

1. Με αφορμή το γεγονός ότι το ΜΤΣ γίνεται δέκτης χιλιάδων αιτημάτων για παύση και επιστροφή κρατήσεων επί των μερισμάτων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Βόμβα εκατομμυρίων ευρώ για αναδρομικά σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας

 

Ολόκληρη η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Βόμβα εκατομμυρίων ευρώ για αναδρομικά σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας

Τα πάνω – κάτω φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της οποίας αποφαίνεται πως θα πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά οι κρατήσεις για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στις συντάξεις την περίοδο των πρώτων μνημονίων από το 2010 αλλά κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Η υπόθεση εξετάστηκε μετά από αγωγή στρατιωτικών συνταξιούχων του ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και ζήτησαν να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση, τα ποσά που προσδιορίζονται ειδικότερα με την αγωγή για τον καθένα από αυτούς, προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστησαν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από τη σύνταξή τους, κατά το χρονικό διάστημα από 24.8.2012 έως 29.11.2017. 

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), η απόφαση συνεπάγεται αναδρομικά που μπορεί να φτάσουν και τα 4 δις ευρώ. Υπολογίζεται πως περίπου 500.000 συνταξιούχοι έχασαν κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ στο διάστημα της παρακράτησης για την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Τα αναδρομικά θα είναι πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, για όσους είχαν ασκήσει αγωγή ή είχαν υποβάλλει την αίτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ για διακοπή της παραγραφής.

Δικαίωμα στη λήψη αναδρομικών για μικρότερο όμως χρονικό διάστημα θα έχουν και όσοι δεν είχαν καταθέσει προσφυγές.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως βάσει πρόσφατων αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιούχοι των αναδρομικών μπορούν να είναι και οι κληρονόμοι των συνταξιούχων.