ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας θα εορτάσει τον Προστάτη του 19-5-2022 στον ΄Αγιο Νικόλαο τον Κρασόκτιστο από κοινού με ΄Ενωση Κρητών και Φίλων Κρήτης

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στις 19 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 θα εορτάσει για πρώτη φορά τον ΄Αγιο Νικόλαο ΠΡΟΣΤΑΤΗ του Συνδέσμου στον ΄Αγιο Νικόλαο τον Κρασόκτιστο Εξωκλήσι που  βρίσκεται στην Καραθώνα Αργολίδας.Ο Σύνδεσμός μας στο Διοικητικό Συμβούλιο υπ΄αριθ΄232/2019 πήρε απόφαση να   ε ο ρ τ ά ζ ε ι τον Π ρ ο σ τ ά τ η του στο Εκκλησάκι αυτό την αναφερόμενη ημερομηνία. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί σε υπηρεσίες του Νομού και στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδας  λόγω  ενός  έργου εκεί ως προς διαμόρφωση χώρου και την ασφάλεια των επισκεπτών, διότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από βασικές  υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ( Δ/τές Υπηρεσιών κ.λ.π.) και είναι  γνώστες των θεμάτων Ασφαλείας.

Στην αφίσα  του Συνδέσμου έχει πάρει την πρώτη θέση η φωτογραφία της Εκκλησίας μετά την απόφαση του Δ.Σ. να εορτάζεται ο Προστάτης στο εκκλησάκι αυτό.

Ο Σύνδεσμος έχει αγιογραφήσει την εικόνα του Αγίου όπου ευρίσκεται στο Γραφείο του Συνδέσμου και θα μεταφέρεται  στο εκκλησάκι σε κάθε εορτασμό.

Από τότε που ο Σύνδεσμος πήρε την απόφαση δεν υλοποιήθηκε εορτασμός λόγω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Αυτήν την χρονιά τυγχάνει να εορτάζουμε εμείς ως πρώτο χρόνο τον ΄Αγιο Νικόλαο όπου ταυτόχρονα ήθελαν  και η ΄Ενωση Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Αργολίδας να λειτουργήσουν. Κατόπιν συμφωνίας αποφασίσαμε όπως γίνει κοινός εορτασμός ως η παρακάτω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος

Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ                                                          Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ