Συγκρίνοντας δύο παγκοσμίως αποδεκτές μεθόδους, την FDL και την MFDL, οι τέσσερις επιστήμονες παρουσιάζουν μία νέα μέθοδο, με την οποία υποστηρίζουν ότι δύνανται να προβλέψουν σεισμικές δονήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος.