Γυναίκα, στέλεχος του Ελληνικού Στρατού και ελεύθερος σκοπευτής έκλεψε 
την παράσταση κατά την διάρκεια άσκησης του Δ’ Σώματος Στρατού.