Μια από τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα των 62 με πλήρη σύνταξη είναι οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της 35ετίας.
Για τους περισσότερους ασφαλισμένους με 35 έτη ασφάλισης ο κανόνας συνταξιοδότησης έχει μετατοπιστεί στα 40 χρόνια ασφάλισης και με συμπληρωμένο το 62ο έτος.
Ωστόσο ακόμα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων όλων των ταμείων που διατηρώντας τις ειδικές προϋποθέσεις θεμελίωσης η κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος σύμφωνα με τα απαιτούμενα του προγενέστερου καθεστώτος μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες 58,59,60 ,61 ετών με 35 η 36 η 37 έτη ασφάλισης αλλά πάντως λιγότερα των 40.