Μια από τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα των 62 με πλήρη σύνταξη είναι οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της 35ετίας.
Για τους περισσότερους ασφαλισμένους με 35 έτη ασφάλισης ο κανόνας συνταξιοδότησης έχει μετατοπιστεί στα 40 χρόνια ασφάλισης και με συμπληρωμένο το 62ο έτος.
Ωστόσο ακόμα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων όλων των ταμείων που διατηρώντας τις ειδικές προϋποθέσεις θεμελίωσης η κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος σύμφωνα με τα απαιτούμενα του προγενέστερου καθεστώτος μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες 58,59,60 ,61 ετών με 35 η 36 η 37 έτη ασφάλισης αλλά πάντως λιγότερα των 40.

Το καθεστώς συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της 35ετίας ούτε ήταν ούτε έγινε ενιαίο .Υπάρχουν πολλές ταχύτητες θεμελίωσης δικαιώματος ανάλογα με το ταμείο ασφάλισης που ανήκει ο ασφαλισμένος.
Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ και του πρώην ΟΑΕΕ η ηλικία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της 35ετίας,εξαρτάται από το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών την τριετία 2010-2012 ενώ για τους ασφαλισμένους του δημοσίου και των ΔΕΚΟ εξαρτάται από το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας την τριετία2010-2012.Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου θεμελιώνουν δικαίωμα με την συμπλήρωση των 25 ετών και συνταξιοδοτούνται όταν συμπληρώσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 35,36 η 37 έτη ασφάλισης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Οι ασφαλισμένοι που μέχρι τις 18 /8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δηλ είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται ,δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας αλλά με τα παλαιά δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν τις 18/8/2015.Συνεπώς οι ασφαλισμένοι στην περίπτωση αυτήν , εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας από τον νέο νόμο και μπορούν όποτε θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Άνδρας υπάλληλος που έχει προσληφθεί στο δημόσιο το 1980 και συνεχίζει να εργάζεται. Εφόσον έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα δηλ συμπλήρωσε την 25ετία και μέχρι την 18/8/2015 έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας.
Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γεννημένος στις 10/7/1957 κατοχύρωσε δικαίωμα το 2011 δηλαδή είχε συμπληρώσει 10500 ημέρες εργασίας και εξακολουθεί να εργάζεται. Ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει την 35ετία μέχρι το 2011 ενώ έχει συμπληρώσει και τα 36 χρόνια δηλ 10800 ημέρες μέχρι την 18/8/2015 και έχει συμπληρώσει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας το 58ο στις 10/7/2015.Συνεπώς μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με πλήρη σύνταξη.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν οι περιπτώσεις ασφαλισμένων με 35 έτη ασφάλισης όλων των ταμείων που δεν συμπλήρωσαν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση και ταμείο προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είτε χρονικές είτε ηλικιακές μέχρι την 18/8/2015 είτε και τις δύο .Σε κάθε περίπτωση ακολουθούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.
Oι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της 35ετίας και υπόκεινται σε αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τους μπορούν να καταταγούν σε τρείς ομάδες.
α )Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν πριν την 18/8/2015 τις χρονικές προϋποθέσεις αλλά δεν συμπληρώνουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Πρόκειται κυρίως για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ,ΟΑΕΕ οι οποίοι είχαν 35ετία την περίοδο 2010-2012 αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το απαιτούμενο σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς όριο ηλικίας μέχρι τις 18 /8 2015.
Το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων συνταξιούχων που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 35ετίας ανήκει στην κατηγόρια αυτήν .Πρόκειται για τους ασφαλισμένους που ακολουθώντας τις ευκαιρίες του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου είχαν κατοχυρώσει(ΙΚΑ) συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν σε χαμηλότερα όρια ηλικίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Aσφαλισμένος του ΟΑΕΕ έχει μέχρι το 2012 συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης και εξακολουθεί να ασφαλίζεται. Είναι γεννημένος το 1957.
Ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τα 35 έτη μέχρι το 2012 και σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας του . Έχει επίσης συμπληρώσει τα απαιτούμενα 37 έτη ασφάλισης πριν τις 18/8/2015 .Δεν έχει όμως συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας ,το 60ο πριν την ψήφιση του νέου νόμου .Το 60ο έτος ηλικίας το συμπληρώνει το 2017 και συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.
Ασφαλισμένη του ΙΚΑ γεννημένη το 1958 .Έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 35 έτη ασφάλισης το 2011 ,ενώ έχει συμπληρώσει και τα 36 έτη μέχρι το 2012 δηλαδή πριν την ψήφιση του νέου νόμου . Η ασφαλισμένη συμπλήρωσε μέχρι το 2011 τα 35 έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών με πλήρη σύνταξη. Έχει επίσης συμπληρώσει πριν τις 18/8/2015 και τα απαιτούμενα σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς 36 έτη δηλαδή 10800 ημέρες ασφάλισης δεν έχει όμως συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας το 58ο πριν την ψήφιση του νέου νόμου. Το 58ο έτος της ηλικίας το συμπληρώνει το 2016 και συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 δηλ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2017.
β) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν μετά την 18/8/2015 τις χρονικές αλλά και τις ηλικιακές προϋποθέσεις .
Πρόκειται κυρίως για τους ασφαλισμένους του δημοσίου που θεμελιώνουν δικαίωμα με την συμπλήρωση της 25ετίας την περίοδο 2010-2012δηλ πριν την 18/8/2015 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτούμενες προϋποθέσεις πχ(35 έτη, 36, 37 ) η όριο ηλικίας πχ 58,59 ,60 κλπ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Άνδρας υπάλληλος παλαιός ασφαλισμένος γεννημένος 15/5/1961 με στρατιωτική υπηρεσία ένα έτος ,διορισμένος στις 20/12/1981.Πριν τον νόμο 4336/2015 μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση 35ετίας συνυπολογισμένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του .Την απαιτούμενη 35ετία την συμπληρώνει μετά την 18/8/2015 στις 20/12/2015 ενώ το απαιτούμενο αφετηριακό όριο των 58 ετών το συμπληρώνει το 2019 και συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών καθώς το 2019 συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις χρονικές και ηλικιακές .
Γυναίκα υπάλληλος παλαιά ασφαλισμένη γεννημένη στις5 /10/ 1960 ,διορισμός 2/9/1982 άγαμη χωρίς παιδιά θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελίωση 25ετίας μέχρι 31/12/2010.Πριν τον νέο νόμο μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση 35ετίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας .Μετά τον νέο νόμο θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών καθώς το αφετηριακό όριο ηλικίας των 58 ετών το συμπληρώνει το 2018 ενώ έχει ήδη συμπληρώσει την 35ετία από το 2017.Το 2018 συντρέχουν αθροιστικά οι ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις.
Γυναίκα υπάλληλος παλαιά ασφαλισμένη χωρίς παιδιά και πτυχίο ,γεννημένη το 1958 διορισμένη το 1983 ,θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα δηλ συμπλήρωσε την 25ετία το 2008 .Πριν τον νόμο μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση 35τίας σε ηλικία 58 ετών .Μετά τον νέο νόμο μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 60 ετών καθώς την 35ετία την συμπληρώνει το 2018 ενώ το ίδιο έτος έχει ήδη συμπληρώσει το 58ο έτος (από το 2016).Το 2018 συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις ηλικιακές και χρονικές.
Άνδρας υπάλληλος παλαιός ασφαλισμένος γεννημένος στις 4/10/1958 με στρατιωτική θητεία ενός έτους και 10 μηνών διορισμένος στις 2/9/1984,θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010.Πριν τον νόμο μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση 35ετίας σε ηλικία 58 ετών. Μετά τον νόμο θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών καθώς την35 ετία την συμπληρώνει το 2017 ενώ το ίδιο έτος έχει συμπληρώσει και το 58ο έτος (από το 2016).Το 2017 συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις ηλικιακές και χρονικές.
γ) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν πριν την 18/8/2015 τις ηλικιακές προϋποθέσεις αλλά συμπληρώνουν μετά την 18/8/2015 τις χρονικές προϋποθέσεις.
Πρόκειται κυρίως για τους ασφαλισμένους του δημοσίου που θεμελιώνουν δικαίωμα με την συμπλήρωση της 25ετίας και πριν τις 18/8/2015 έχουν επίσης συμπληρώσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ηλικιακές προϋποθέσεις (πχ58,59,)αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης πχ (35 έτη 36η 37).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Άνδρας υπάλληλος παλαιός ασφαλισμένος γεννημένος το 1953 ,διορισμένος το 1986 ο οποίος με αναγνώριση της στρατιωτικής του θητείας θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 δηλ συμπλήρωσε την 25ετία .Πριν τον νόμο μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση της 35ετίας σε ηλικία 58 ετών .Μετά τον νέο νόμο θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών γιατί παρόλο που έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας πριν την 18/8/2015(το 2011) την απαιτούμενη 35ετία την συμπληρώνει το 2020.Συνεπώς το 2020 είναι το έτος που συντρέχουν αθροιστικά οι ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του με τις διατάξεις της 35ετίας.
Πηγή: Έθνος

ΠΗΓΗ : "   https://www.pentapostagma.gr    "