ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Συνάντηση ΔΣ Ενώσεως Αποστράτων Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ με Αρχηγό ΕΛΛΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση Δ.Σ με τον Αρχηγό ΕΛΛΑΣ Αντ/γο ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχάλη, τον Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης,  Υποστράτηγο ΡΟΥΤΣΑΚΗ Αντώνη και  τον Αστυν.Δ/ντή Ηρακλείου, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικόλαο στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, στην οποία  τέθηκαν ζητήματα του κλάδου και δόθηκε υπόμνημα

All-focus

 

Πρωτ. :  22/2021   Ηράκλειο 22 Μαίου 2021

Κύριε Αρχηγέ

Σας καλωσορίζουμε και δηλώνουμε συμπαραστάτες στο έργο σας και το έργο των εν ενεργεία συναδέλφων μας.

Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλετε για την στέγαση των Σωματείων Αποστράτων στα Αστυνομικά  κτίρια και της Ομοσπονδίας στις Αστυνομικές Σχολές.

Ζητούμε την παρέμβασή σας, στα παρακάτω ζητήματα:

 

1.Συνέχιση παρακράτησης/μείωση μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, βάσει του Ν. 4093/2012, ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016.

Ειδικότερα,  συμπληρώθηκε πενταετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (13-05-2016), του Ν.4387/2016  συμφώνως με τον οποίον καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4093/2012,  κατά το μέρος  που αφορούσαν κρατήσεις/μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222) και την εφαρμοστική εγκύκλιο   του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ.