Απόστρατοι: Αφού τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. είναι καταδικασμένα να ζούν με στερήσεις το ΓΕΣ προσπάθησε να τους διευκολύνει έστω στις επαφές τους με τα νοσοκομεία.