ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Δημιουργία - Διατήρηση Σχέσεων - Φιλίας απλών ανθρώπων

Η φιλία και η σχέση των απλών ανθρώπων είναι κάτι το σημαντικό αλλά και αναπόσπαστο μέρος της ζωής.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το εύκολο. 
Η διατήρηση της φιλίας είναι δύσκολη υπόθεση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Για να δημιουργηθεί  σχέση η φιλία - διατήρηση πρέπει να υπολογίσουμε τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις κοινωνικές καταστάσεις της κοινωνίας ως επίσης το κατά πόσο  είναι ντροπαλό κάποιο άτομο που αυτό το εμποδίζει να κάνει το πρώτο βήμα προκειμένου δημιουργηθεί μία απλή σχέση  η φιλία.
Για να μάθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ας παραδειγματιστούν κοιτάζοντας πως κινούνται άλλοι άνθρωποι που αυτοί ποιο εύκολα δημιουργούν σχέσεις - φιλίες όπου σημεία και αφορμές είναι κοινωνικές ομάδες με διάφορες ασχολίες ( Σύλλογοι χορών, Γυμναστήρια κ.λ.π). 
Θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα λαμβάνοντας υπ΄όψιν κάποιους παράγοντες