ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Επιστολή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στους : κ. Πρωθυπουργό, Υπουργό κ.λ.π.

 


 

 Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr. Τηλέφωνο : 210-5249884

 

                                         
 

 

 

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5(1ος όροφος)

Τηλ.2112153690, 2110124065

Email : info.endisy@gmail.com

www.endisy.gr 
Πρόεδρος: Χατζόπουλος Νικόλαος
6972699697,
Email:xatzopoulos61@gmail.com

Γ. γραμματέας: Μουρίκη Πόπη

6930678971, Email:popimouriki@gmail.com

                                                                                                                                                                                        

          

                               

 

 

Αθήνα, 28-1-2022

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Α) Τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη

Β)κ. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων ,κ Αρχηγούς κομμάτων και Βουλευτές

Γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΑΙΤΗΜΑ:  Ανάληψης άμεσης  νομοθετικης πρωτοβουλίας με κατάθεση σχετικής Τροπολογίας.

ΘΕΜΑ:   «  ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-3-2022                                   σε δεκαδες χιλιαδες “απασχολουμενους” συνταξιούχους » ( άρθρο 27 Ν. 4670/2020).

 

 

Κύριε Υπουργέ , Κύριε Πρωθυπουργέ

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Απευθύνουμε  έκκληση στον κ. Υπουργό και ζητάμε την παρέμβαση του κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ                               και τη στήριξη όλων των ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, προς το σκοπό :

 

1.    Τροποποίησης της  διάταξης του άρθρου  27 Ν.4670/2020 (ν. Βρούτση)    η οποία επιβάλει «ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ -εως δημευτικές- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                    (επί του ακαθαρίστου ποσού + των επικουρικών συντάξεων + των μερισμάτων των Ταμείων!), ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ με εξηρτημένη εργασία, “μπλοκακι” ή αυτοαπασχολούμενων από 1-3-2022,    δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι :

 

·           Eπιβάλλει από 1/3/22 πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% κύριων & Επικουρικών Συντάξεων -σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, που ΔΕΝ επιβλήθηκαν από καμία Κυβέρνηση ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια και επιβολή των «Μνημονίων» !!! (ν. 2676/99, ν.3863/2010, ν.3996/2011, ν. 4151/2013, ν. 4387/2016).

 

·      Επιβάλλει  πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% οι οποίες αθροιστικά είναι δημευτικές                     -ως “Χρηματική Ποινή”- εις βάρος όσων συνταξιούχων προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω εμφανούς και νόμιμης  απασχόλησης, αφού :

 

Ø  Προστίθενται στις μειώσεις των συντάξεων κατά 50%  από τις μνημονιακές διατάξεις.

 

Ø  Προστίθενται στις μέχρι τώρα ήδη δυσβάστακτες φορολογικές κλπ επιβαρύνσεις από το πρότερο νομικό καθεστώς (+ δεύτερες -και μη ανταποδοτικές- υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, +εισφορά αλληλεγγύης, +22-44% φορολογία, +24% ΦΠΑ κλπ κλπ)

 

·           Επιβάλλει οριζοντίως περικοπές 30% επι των ακαθάριστων συντάξεων όσων απασχολούνται  είτε στον Ιδιωτικό Τομέα (μισθωτοί, “μπλοκάκια”,  αυτοαπασχολούμενοι), είτε στο Δημόσιο.

Επιστολή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στους : κ. Πρωθυπουργό, Υπουργό κ.λ.π.

 


              

 Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr. Τηλέφωνο : 210-5249884

 

 


                                                      

 

 


 

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5(1ος όροφος)

Τηλ.2112153690, 2110124065

Email : info.endisy@gmail.com

www.endisy.gr 
Πρόεδρος: Χατζόπουλος Νικόλαος
6972699697,
Email:xatzopoulos61@gmail.com

Γ. γραμματέας: Μουρίκη Πόπη

6930678971, Email:popimouriki@gmail.com

                                                                                                                                                                                        

          

                               

 

 

Αθήνα, 28-1-2022

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Α) Τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη

Β)κ. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων ,κ Αρχηγούς κομμάτων και Βουλευτές

Γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΑΙΤΗΜΑ:  Ανάληψης άμεσης  νομοθετικης πρωτοβουλίας με κατάθεση σχετικής Τροπολογίας.

ΘΕΜΑ:   «  ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-3-2022                                   σε δεκαδες χιλιαδες “απασχολουμενους” συνταξιούχους » ( άρθρο 27 Ν. 4670/2020).

 

 

Κύριε Υπουργέ , Κύριε Πρωθυπουργέ

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Απευθύνουμε  έκκληση στον κ. Υπουργό και ζητάμε την παρέμβαση του κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ                               και τη στήριξη όλων των ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, προς το σκοπό :

 

1.    Τροποποίησης της  διάταξης του άρθρου  27 Ν.4670/2020 (ν. Βρούτση)    η οποία επιβάλει «ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ -εως δημευτικές- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                    (επί του ακαθαρίστου ποσού + των επικουρικών συντάξεων + των μερισμάτων των Ταμείων!), ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ με εξηρτημένη εργασία, “μπλοκακι” ή αυτοαπασχολούμενων από 1-3-2022,    δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι :

 

·           Eπιβάλλει από 1/3/22 πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% κύριων & Επικουρικών Συντάξεων -σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, που ΔΕΝ επιβλήθηκαν από καμία Κυβέρνηση ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια και επιβολή των «Μνημονίων» !!! (ν. 2676/99, ν.3863/2010, ν.3996/2011, ν. 4151/2013, ν. 4387/2016).

 

·      Επιβάλλει  πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% οι οποίες αθροιστικά είναι δημευτικές                     -ως “Χρηματική Ποινή”- εις βάρος όσων συνταξιούχων προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω εμφανούς και νόμιμης  απασχόλησης, αφού :

 

Ø  Προστίθενται στις μειώσεις των συντάξεων κατά 50%  από τις μνημονιακές διατάξεις.

 

Ø  Προστίθενται στις μέχρι τώρα ήδη δυσβάστακτες φορολογικές κλπ επιβαρύνσεις από το πρότερο νομικό καθεστώς (+ δεύτερες -και μη ανταποδοτικές- υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, +εισφορά αλληλεγγύης, +22-44% φορολογία, +24% ΦΠΑ κλπ κλπ)

 

·           Επιβάλλει οριζοντίως περικοπές 30% επι των ακαθάριστων συντάξεων όσων απασχολούνται  είτε στον Ιδιωτικό Τομέα (μισθωτοί, “μπλοκάκια”,  αυτοαπασχολούμενοι), είτε στο Δημόσιο.