ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Επιστολή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στους : κ. Πρωθυπουργό, Υπουργό κ.λ.π.

 


              

 Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr. Τηλέφωνο : 210-5249884

 

 


                                                      

 

 


 

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5(1ος όροφος)

Τηλ.2112153690, 2110124065

Email : info.endisy@gmail.com

www.endisy.gr 
Πρόεδρος: Χατζόπουλος Νικόλαος
6972699697,
Email:xatzopoulos61@gmail.com

Γ. γραμματέας: Μουρίκη Πόπη

6930678971, Email:popimouriki@gmail.com

                                                                                                                                                                                        

          

                               

 

 

Αθήνα, 28-1-2022

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Α) Τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη

Β)κ. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων ,κ Αρχηγούς κομμάτων και Βουλευτές

Γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΑΙΤΗΜΑ:  Ανάληψης άμεσης  νομοθετικης πρωτοβουλίας με κατάθεση σχετικής Τροπολογίας.

ΘΕΜΑ:   «  ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-3-2022                                   σε δεκαδες χιλιαδες “απασχολουμενους” συνταξιούχους » ( άρθρο 27 Ν. 4670/2020).

 

 

Κύριε Υπουργέ , Κύριε Πρωθυπουργέ

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Απευθύνουμε  έκκληση στον κ. Υπουργό και ζητάμε την παρέμβαση του κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ                               και τη στήριξη όλων των ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, προς το σκοπό :

 

1.    Τροποποίησης της  διάταξης του άρθρου  27 Ν.4670/2020 (ν. Βρούτση)    η οποία επιβάλει «ΝΕΕΣ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ -εως δημευτικές- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% !!! ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                    (επί του ακαθαρίστου ποσού + των επικουρικών συντάξεων + των μερισμάτων των Ταμείων!), ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ με εξηρτημένη εργασία, “μπλοκακι” ή αυτοαπασχολούμενων από 1-3-2022,    δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι :

 

·           Eπιβάλλει από 1/3/22 πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% κύριων & Επικουρικών Συντάξεων -σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, που ΔΕΝ επιβλήθηκαν από καμία Κυβέρνηση ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια και επιβολή των «Μνημονίων» !!! (ν. 2676/99, ν.3863/2010, ν.3996/2011, ν. 4151/2013, ν. 4387/2016).

 

·      Επιβάλλει  πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% οι οποίες αθροιστικά είναι δημευτικές                     -ως “Χρηματική Ποινή”- εις βάρος όσων συνταξιούχων προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω εμφανούς και νόμιμης  απασχόλησης, αφού :

 

Ø  Προστίθενται στις μειώσεις των συντάξεων κατά 50%  από τις μνημονιακές διατάξεις.

 

Ø  Προστίθενται στις μέχρι τώρα ήδη δυσβάστακτες φορολογικές κλπ επιβαρύνσεις από το πρότερο νομικό καθεστώς (+ δεύτερες -και μη ανταποδοτικές- υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, +εισφορά αλληλεγγύης, +22-44% φορολογία, +24% ΦΠΑ κλπ κλπ)

 

·           Επιβάλλει οριζοντίως περικοπές 30% επι των ακαθάριστων συντάξεων όσων απασχολούνται  είτε στον Ιδιωτικό Τομέα (μισθωτοί, “μπλοκάκια”,  αυτοαπασχολούμενοι), είτε στο Δημόσιο.

 

·         Επιβάλλει  πρόσθετες βαρύτατες περικοπές 30% συντάξεων, οι οποίες :

 

Ø    Συνιστούν αθροιστικά υπερβολική φορολόγηση και βάρη που κλονίζουν ριζικά την οικονομική κατάσταση των «απασχολουμένων» ( άρθ 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ10).

 

Ø   Σε αντίθεση με το πνεύμα θεμελιωδών Συνταγματικών Αρχών ( Ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική ζωή τόπου, της Ασφάλειας Δικαίου,  της προστατευόμενης Εμπιστοσύνης, της χρηστής Διοίκησης,  της ανταποδοτικότητας εισφορών)

 

Ø  Σε αντίθεση με τις Αρχές της “δίκαιης” φορολόγησης  (και ανεξαρτήτως εξόδων κίνησης, συντήρησης γραφείου ή μιας  μικρής επιχείρησης κλπ).

 

Ø  Σε αντίθεση με τις Αρχές μιας φιλελεύθερης Δημοκρατίας όπως η Ελληνική                                                και λειτουργεί αντιαναπτυξιακά και  αντιπαραγωγικά για την Εθνική Οικονομία,

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

 

Λόγω των επαίσχυντων μνημονικών νόμων από το 2010 έως και σήμερα  που είχαν ως  μοναδικό στόχο  τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό επί ΑΕΠ στη Χώρα μας, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται να «απασχολούνται» μετά τη συνταξιοδότησή τους, είτε αφανώς (με “μαύρα”) οι περισσότεροι (εργάτες, αγρότες νυχτοφύλακες κλπ), είτε εμφανώς με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή με “ μπλοκάκι”, ή ως αυτοαπασχολούμενοι οι λιγότεροι,             όχι από πλεονεξία αλλά  με ένα και μοναδικό σκοπό:

·      Στη συνέχεια των μειώσεων των συντάξεών τους κατά 50% και άνω, να εξασφαλίσουν ένα  χαμηλό μεν αλλά  αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να μπορούν να εκπληρώνουν τις καθημερινές ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, να αποπληρώνουν τα δυσβάστακτα στεγαστικά τους δάνεια  και να μην χάσουν τα σπίτια τους,  αλλά και για να μην διακοπούν οι  σπουδές των παιδιών τους.

 

Όμως από 1-3-2022 δεκάδες χιλιάδες  συνταξιούχοι, (οι οποίοι «απασχολούνταν» πριν το  ν.4387/2016 και ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ (άρθ.20  Νόμου Κατρούγκαλου), με το άρθρο 27 Ν.4670/2020,                   (ν. Βρούτση), θα υποστούν και νέες επιπρόσθετες  30% περικοπές της σύνταξης τους  (κλπ)

 

Οι ΝΕΕΣ αυτές ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 30% -αθροιστικά «δημευτικές» και ως «Χρηματική Ποινή»                                   για την προσπάθεια επιβίωσης των συνταξιουχων μέσω της εμφανούς «Απασχόλησης»-   αποστερούν και της σύμφητη αξιοπρεπεια, αγαθό ισότιμο και με την ίδια την ανθρώπινη  ζωή.

 

·      Διευκρινίζεται ότι οι ανωτερω υπερβολικές κρατήσεις 30%, γινονται επί του ακαθαρίστου ποσού των συντάξεών τους συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών συντάξεων και των μερισμάτων των μετοχικών ταμείων, που σημαίνει 300-1000€ νέα μείωση ανα  συνταξιούχο,  για όσο χρονικό διάστημα  συνεχίσει να απασχολείται  ή διατηρεί τη δραστηριότητά του,  με συνέπεια η συνέχιση της απασχόλησης να είναι οικονομικά ζημιογόνος για τον αυτοαπασχολούμενο.

 

Για την κατανόηση των ανωτέρω σας παραθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά παραδειγματα της αφόρητης  κατάστασης που βιώνουν τα μέλη μας:

 

·    Tαξίαρχος εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων / Σωμάτων Ασφαλείας με σύνταξη 35/35, το έτος 2009 είχε αποδοχές 2.200€/μήνα.

Ø  Εφόσον ο συγκεκριμένος Ταξίαρχος -όπως πολλοι- είχε λάβει ένα στεγαστικό δάνειο 700€/μήνα από το Τ.Π.Δ, τα χρήματα που του απέμεναν ήταν 1.500€, ποσό σχετικα ικανό για λιτή διαβίωση της τετραμελούς οικογενείας του.

Ø  Όμως με  τις μνημονιακές κρατήσεις από το έτος 2010 -σήμερα που ανέρχονται στο ύψος των 1000€, απομένουν για  επιβίωση της οικογενείας του 500€.

Ø  Με τα  500 € πρέπει ο ανωτέρω Ταξίαρχος να συντηρήσει τα δύο του παιδιά, φοιτητές σε διαφορετικές πόλεις, και την άνεργη σύζυγό του.

Ø  Αναγκάστηκε λοιπόν να εργάζεται από το 2014,  χωρίς να έχει τότε  περικοπές στην σύνταξή του,  είτε:

Α.  Mε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και λαμβάνει σήμερα ως υπάλληλος οδηγός σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό, ή σε εταιρεία σεκιούριτι τον κατώτατο μισθό που ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

Ø  Όμως από 01-03-2021 η σύνταξή του των 1.200€ σήμερα περικόπτεται κατά το 30% αυτής ήτοι κατά 400€.

Ø  Ήτοι μετά τις ανωτέρω περικοπές εάν συνεχίσει να «απασχολείται» με 8ωρη απασχόληση, θα αμείβεται με  250€/μήνα κάτι εξαιρετικά άδικο.

Β.  Ως αυτοαπασχολούμενος/ελεύθερος επαγγελματίας

Ø Ξεκινά ανοίγοντας ένα καφενεδάκι    σε μικρό χωριουδάκι  και  με τα πάγια έξοδά  να ανέρχονται /μήνα σε  660€, πλέον πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων:

Συγκεκριμένα τα έξοδά του αναλύονται χονδρικά ως εξής:

§  210€ για την υποχρεωτική ασφάλιση στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

§  400€ κατ’ ελάχιστο  για την μίσθωση της μικρής επιχείρησής του, κοινόχρηστα, λογαριασμοί ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ κλπ.

§  Τέλος επιτηδεύματος 50€/μήνα.

 Από 01-03-2021 η σύνταξή του που ανέρχεται σε 1200€ σήμερα καθώς έκανε το έγκλημα και ως συνταξιούχος απασχολείται για να επιβιώσει,  του επιβάλλεται «Χρηματική Ποινή» 30% επ’ αυτής ήτοι  400€/μήνα (4800€/έτος)+ 700€ το στεγαστικό του δάνειο + 660€ πάγια λειτουργικά έξοδα για το καφενεδάκι, ήτοι από τα  1200€ σύνταξης αν αφαιρέσουμε τα παραπάνω  (400€+700€+660€) είναι μείον κάθε μήνα 560 €, δηλαδή πρέπει η επιχείρησή του να του αποδώσει τουλάχιστον 560 €/μήνα για να μην έχει ζημία, δουλεύοντας  χωρίς κανένα όφελος.

 

Ειδικότερα  με το άρθρο  20 του Ν.4387/ 2016,  ως ισχύει:

 

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

 

Συγκεκριμένα  για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.

 

«Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 4387/2016, εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022, συμφώνως με το  άρθρο 27 Ν.4670/2020. (Νόμου Βρούτση)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Για όλους τους ανωτέρω –πλήρως τεκμηριωμένους- λόγους και δεδομένου ότι :

 

1.        Ειδικά για τους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας συντρέχουν  και οι ακόλουθοι επιπρόσθετοι:

 

Α.  Ότι μεγάλο τμήμα του προσωπικού Ε.Δ.& Σ.Α. παρά τη συμπλήρωση πλήρων ετών συνταξιοδότησης, -δεδομένου ότι προσλαμβάνονται σε νεαρή ηλικία, αποστρατεύονται και συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τους άλλους συνταξιούχους του Δημοσίου-                                          είναι υποχρεωμένοι σε εμφανή ή αφανή απασχόληση προς αναπλήρωση των σημαντικά μειωμένων συντάξεων τους.

 

Β.  Ότι οι απόστρατοι Αξιωματικοί δεν καλύπτουν θέσεις νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, αλλά -όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο- αξιοποιούνται κυρίως ως στελέχη σε εξειδικευμένους τομείς της Ιδιωτικής Ασφάλειας λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους αλλά και σε μαθήματα στις παραγωγικές Σχολές των Σωμάτων.

 

2.        Από την εμφανή απασχόληση μερίδας εχόντων ανάγκη απασχόλησης συνταξιούχων,  υφίσταται  άμεσο Δημόσιο Συμφέρον (φορολογικό κέρδος Δημοσίου), ενώ δεν υπάρχει κανένα Δημόσιο Συμφέρον (αλλά φορολογική ζημία Δημοσίου) από την αφανή «μαύρη» εργασία ή την αναγκαστική διακοπή της εμφανούς απασχόλησής τους  από 1-3-2022,

 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΑΙΤΗΜΑ:

 

1.        Να καταργηθεί η τροποποιηθεί ανάλογα η σχετική διάταξη του άρθρ. 27  του Ν.4670/2020.

Εναλλακτικά :

 

2.        Να παρεκταθεί χρονικά για τουλάχιστον μια 5ετία (από 01-03-2022 έως 28-02-2027),               η ισχύουσα μέχρι 28-02-2022 μεταβατική διάταξη του άρθρου 27 του Ν.4670/2020                          (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020) που αφορά τους προ του Ν.4387/2016 “απασχολούμενους” πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους, (είτε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, είτε  με “μπλοκάκι”, είτε αυτοαπασχολούμενους ),

 

για τους ίδιους δίκαιους & επαρκείς λόγους και τον επιπρόσθετο της μη ανατροπής του οικονομικού σχεδιασμού όσων ήδη δεσμεύτηκαν σε «απασχόληση» προ του Ν. 4387/16 και είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν βίαια μετά τις δυσμενείς διατάξεις του άρθρ. 27  Ν.4670/2020 (Στις ευνομούμενες Χώρες, οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται με μεταβατικές διατάξεις 10-20 ετών, ώστε να μην αιφνιδιάζουν και  διαταράσσουν την οικονομική &κοινωνική  ζωή των Πολιτών τους ).

 

Όταν η «κατάσταση ανάγκης» για επιβίωση επιβάλλει «απασχόληση» κάποιων συνταξιούχων,  η Πολιτεία πρέπει να αφήνει παράθυρα σύννομης και βιώσιμης «απασχόλησης» και να βελτιώνει τυχόν διατάξεις που -ατυχώς- εξωθούν σε “μαύρη” εργασία και φοροδιαφυγή!

 

μετά Τιμής,

 

για τα Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός  Γραμματέας

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος                   ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                          Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος                              Η  Γενική Γραμματέας 

               ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος                 Καλλιόπη ΜΟΥΡΙΚΗ

                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου